Pot aplica: instituții de învățământ superior din sistemul național de învățământ; angajatori – publici sau privați care vor asigura efectuarea stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licență sau masterat; asociații profesionale; camere de comerț și industrie; organizații sindicale și organizații patronale; ONG –uri; Ministerul Educației și Cercetării Științifice și structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către acesta; furnizori publici și privați de orientare și consiliere profesională; Secretariatul General al Guvernului

Pentru:

  • activități de organizare, implementare la un potențial loc de muncă, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregătire practică pentru studenți prevăzute în planurile de învățământ obligatorii care vor cuprinde intervenții precum: organizarea stagiilor de pregătire practică, inclusiv campanie de conștientizare cu privire la oportunitățile oferite studenților pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică; participarea studenților la stagii de pregătire practică, desfășurate în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene; crearea/ tipărirea/ multiplicarea/ distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică a studenților (fișe de observare, caiete de practică, etc.); evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică; parteneriat pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a studenților; 2. organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/ chestionare de interese/ aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei; 3. schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți Grup țintă: studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) (minimum 150 persoane) Rata finanțării nerambursabile: între 85-98% Perioada estimaivă de lansare: luna mai 2015 suport pentru stagiile de pregătire practică a studenților (fișe de observare, caiete de practică, etc.); evaluarea rezultatelor obținute de studenți în cadrul stagiilor de pregătire practică; parteneriat pentru organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică a studenților; 2. organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, inclusiv construirea de instrumente (baterii de teste/ chestionare de interese/ aptitudini etc.) utile pentru consilierea carierei; 3. schimb de experiență și diseminare de bune practici privind tranziția de la școală la viața activă, inclusiv vizite de studii pentru studenți

Grup țintă: studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master) (minimum 150 persoane)

Rata finanțării nerambursabile: între 85-98%

Termen de depunere: 29 mai 2015