Pot aplica: unități administrativ—teritoriale (județe) sau Unități administrativ— teritoriale în parteneriat (județe— municipii—orașe—comune)

Pentru:
  Activități principale

  •  modernizarea și reabilitarea (pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți: creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței etc.) rețelei de drumuri județene (inclusiv poduri și podețe, acces la proprietăți aflate în domeniul public care asigură conectivitatea, directă (drumuri județene sau trasee compuse din mai multe drumuri județene legate direct) sau indirectă (drumuri județene/ trasee legate de rețea prin intermediul unui drum național modernizat) cu rețeaua TEN-T, construirea unor noi segmente de drum județean pentru conectarea la autostrăzi sau drumuri expres
  •  construcția/ modernizarea variantelor ocolitoare cu statut de drum județean ce vor face parte din drumul județean respectiv, construirea/ realizarea de sensuri giratorii și
  •  Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje/ noduri rutiere (construirea doar pentru asigurarea conectivității directe la autostrăzi TEN—T a drumurilor județene și construirea pasarelelor pietonale

  Activități conexe

  •  construirea/ modernizarea de stații pentru transport public pe traseul drumului județean
  •  Realizarea de investiții destinate siguranței rutiere pentru pietoni și bicicliști (trasee pietonale și piste pentru bicicliști unde situația de teren o permite), inclusiv semnalistica verticală pentru treceri de pietoni cu alimentare fotovoltaică 

Valoarea finanțării nerambursabile: minimum 1.000.000 euro— maximum 50.000.000 euro, cu excepția proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe  unități administrative (județe), caz în care valoarea maximă eligibilă este de 69.500.000 euro.

Perioadă estimativă de lansare a programului: luna octombrie 2015