Pot aplica: persoane fizice autorizate; asociații și fundații; instituții publice de cultură; societăți comerciale care derulează
activități culturale
Pentru: proiecte în domeniul artelor vizuale (pictură/ sculptură, grafică/ arte decorative/ fotografie/ video-art/ instalații/ ceramică/
colaj/ animație / film experimental și de animație/ arta textilă/ tehnici mixte/ noi media/ design/ arhitectură/ proiecte curatoriale);
proiecte în domeniul artelor spectacolului ( teatru/ muzică/ dans); proiecte care vizează patrimoniul cultural material, respectiv
patrimoniul cultural imaterial.
Prioritățile programului pe anul 2015/2016:

  •  Susținerea artei contemporane;
  •  Încurajarea debutului artistic
  •  Încurajarea mobilității culturale pe teritoriul României (măsura în care proiectul cultural va fi realizat/ prezentat și în alte
  • contexte geografice și culturale de pe teritoriul României)
  •  Susținerea abordărilor alternative și neconvenționale de promovare a patrimoniului
  •  Intervenția culturală și dezvoltarea de audiență

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 lei/proiect, 90% din valoarea cheltuielilor eligibile
Termen de depunere: 27 octombrie 2015