Pot aplica: întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România centrate pe domeniul TIC sau care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC; consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC 

Pentru: proiecte care au ca obiect dezvoltarea unor game de produse/ servicii/ aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC şi/sau proiecte strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii de TIC la nivel naţional sau internaţional, realizate prin: investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvoltării produsului/ serviciului/ aplicaţiei TIC; cercetare industrială sau dezvoltare experimentală; inovare destinate IMM-urilor; inovare de proces şi inovare organizaţională

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 3.240.000 lei

Perioada de depunere a proiectelor: 02 noiembrie 2015 – 1 februarie 2016