Pot aplica: tineri fermieri care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; persoane juridice cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație; persoane fizice înregistrate şi autorizate (individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale sau familiale); asociați unici şi administratori ale unor societăţi cu răspundere limitată ai căror exploatație are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO, este înregistrată în Registrul Unic de Identificare – APIA, Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, respectiv exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere sau întreprindere mică

Pentru: instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO, respectiv maximum 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO, 100%

Termen de depunere: continuă, până la data de 30 octombrie 2015