Pot aplica: întreprinderi (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii); cooperative și grupuri de producători 

Pentru: înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare); înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare; îmbunătăţirea controlului intern a calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro-alimentare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală) a energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură în cadrul unității procesatoare, exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 1.000.000 euro pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 1.500.000 euro pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 2.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat; maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri deproducători/ cooperative; maximum 40% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru alte întreprinderi 

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015