Pot aplica: micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate din spaţiul rural; fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici 

Pentru:

  • Investiții pentru producerea și comercializarea produselor nonagricole: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industria metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice
  • Investiții pentru activități meșteșugărești: activități de artizanat și alte activități tradiționale nonagricole (olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
  • Investiții pentru prestarea de servicii: servicii medicale, sociale, sanitar veterinare; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; servicii de reparații mașini, unelte, obiecte asnice; servicii de consultanță, contabilitate, audit; activități de servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.
  • Investiții pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement
  • Investiții pentru producția de combustibil din biomasa (ex.: fabricare de peleți și brichete) în vederea comercializării

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (sprijin de minimis); maximum 100.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali (sprijin de minimis) – pentru sectorul transporturilor, 70-90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la data de 30 octombrie 2015