Pot aplica: fermieri care dețin în proprietate și/sau în folosință o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică, încadrată în categorial microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și dețin o exploatație agricolă cu dimensiunea economică între 8000 și 11.999 SO. Forma de organizare a beneficiarilor poate fi: persoană fizică înregistrată și autorizată, societate cu răspundere limitata cu asociat unic/majoritar (majoritate absolută 50% + 1), societate cu răspundere limitată – debutant (SRL – D)

Pentru: îmbunătățirea managementului exploatației agricole de mcii dimensiuni; creșterea orientării către piață și a veniturilor exploatațiilor agricole de mici dimensiuni

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 15.000 euro, 100% din valoarea cheltuielilor eligibile

Termen de depunere a proiectelor: 30 octombrie 2015