Printre referinţele noastre se numără proiecte de succes realizate în domenii variate, inclusiv modernizarea infrastructurii firmelor, alinierea la standardele de mediu, dezvoltarea resurselor umane, efectuarea de investiţii în agricultură, facilitarea dezvoltării rurale, şi conservarea valorilor naturale şi culturale. Acestea s-au realizat prin intermediul finanţărilor nerambursabile autohtone (diferite ministere şi agenţii de dezvoltare), din fonduri europene şi din surse de finanţare internaţionale. Echipa EuroTop Consulting a dobândit vastă experienţă şi în planificarea şi derularea proiectelor internaţionale finanţate de Banca Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte instituţii internaţionale.

Varietatea proiectelor reprezintă dovada experienţei noastre: proiecte câştigate în peste 80 de domenii diferite; peste 500 de clienţi din diferite părţi ale ţării şi din străinătate; participare în peste 100 de programe de finanţare, inclusiv programele operaţionale considerate încă o noutate în România, pentru care am colaborat şi colaborăm permanent cu parteneri din Uniunea Europeană.

Am acumulat experienţă în numeroase programe de finanţare, cum ar fi Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice, programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Program Operaţional Regional, ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii, programe al Guvernului Român etc.

Autorităţi Publice Locale și Consilii Județene

Nr.

Proiect

Program

Client

An

  Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă din comuna Lupeni, judeţul Harghita Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUPENI
jud. Harghita
2017
  Conservarea şi revitalizarea Muzeului Tarisznyas Marton din Municipiul Gheorgheni Programul Operaţional Regional AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ MUNICIPIUL GHEORGHENI
jud. Harghita
2017
  Modernizarea si extinderea retelei de alimentare cu apă si a retelei de canalizare menajeră în comuna Ditrău, jud.Harghita Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ DITRĂU
jud. Harghita
2016
  Reabilitarea şi extinderea casei de cultură - Avrămești Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ AVRĂMEȘTI
jud. Harghita
2016
  Modernizarea reţelei de drumuri de interes local din Comuna Lupeni, judeţul Harghita Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUPENI
jud. Harghita
2016
  Acordarea de consultanţă în derularea achizițiilor directe/procedurilor de Achiziții publice în perioada 05.08.2016-05.08.2017. n.a. AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PANTICEU
jud. Cluj
2017
  Acordarea de consultanţă în derularea achizițiilor directe/procedurilor de Achiziții publice în perioada 20.07.2016-20.07.2017. n.a. AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LIVEZENI
jud. Mureș
2016
  Sistem de canalizare ape uzate în localitatea Livezeni, Comuna Livezeni, județul Mureș Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LIVEZENI
jud. Mureș
2016
  Înfrățirea Comunei Livezeni din România și localitățile Kamond și Karakószörcsök din Ungraria și Sap din Slovacia în scopul promovării cetățeniei europene și intensificării participării civice la îmbunătățirea viitorului Europei Europa Pentru Cetățeni AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LIVEZENI
jud. Mureș
2016
  Extindere rețea de canalizare menajeră în Comuna Zetea, satele Zetea și Sub Cetate, județul Harghita Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ZETEA

jud. Harghita

2016
  Înființarea grădiniței cu program prelungit in sat Lupeni, comuna Lupeni jud Harghita Programul Naţional de Dezvoltare Rurală AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUPENI
jud. Harghita
2016
  Crearea stradă de legătură între strada Livezeni şi Spitalul Judeţean de Ugenţă Mureş Programul Operaţional Regional

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREŞ

jud. Mures
2015
  Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Ditrău - AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ DITRĂU
Ditrău, județul Harghita
2015
  Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Comandău - AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ COMANDĂU
Comandău, județul Covasna
2015
  Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Sic - AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ SIC
Sic, județul Cluj
2015
  Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Panticeu - AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PANTICEU
Panticeu, județul Cluj
2015
  Construire „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Topliţa” Programul Operaţional Regional

MUNICIPIUL TOPLIŢA

Jud. Harghita
2015
 

Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Harghita

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

jud. Harghita

2014

 

Implementarea de sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol și a soluțiilor software în județul Harghita

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

jud. Harghita

2014

 

Implementarea de soluții de e-guvernare și Registrul Agricol în format electronic în județul Harghita

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA

jud. Harghita

2014

 

Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, respectiv achiziționarea serviciilor de dezvoltare și implementarea soluțiilor software în județul Covasna

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

CONSILIUL JUDETEAN COVASNA

jud. Covasna

2014

 

Înființare centru multifuncțional prin reabilitare și amenajare cămin cultural în comuna Zetea

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ZETEA
jud. Harghita

2014

 

Reconstrucție joagăr (Ferăstrău cu roata de apă)

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ZETEA
jud. Harghita

2014

 

Amenajare bază sportivă multifuncțională și spațiu de recreere în localitatea Brădești

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ BRĂDEȘTI
jud. Harghita

2014

 

Reabilitarea și extinderea casei de cultură - Goagiu

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ AVRĂMEȘTI
jud. Harghita

2014

 

Menținerea, conservarea si promovarea moștenirii culturale in comuna Brădești, județul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ BRĂDEȘTI
jud. Harghita

2014

 

Modernizarea patrimoniului local construit în comuna Lăzarea nr. 691

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 322

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LĂZAREA
jud. Harghita

2014

 

Mansardarea și reabilitarea internatului – Liceul de Artă Târgu-Mureș

Programul Operaţional Regional

MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ
jud. Mureș

2014

 

Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public și alimentarea unor instituții în municipiul Sfântu Gheorghe

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ SFÂNTU GHEORGHE
jud. Covasna

2013

 

Înfiinţare şi reabilitare spaţii publice în comuna Lupeni

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 322

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUPENI
jud. Harghita

2013

 

Amenajare bază sportivă multifuncţională şi spaţiu de recreere în localitatea Brădeşti

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 322

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ BRĂDEŞTI
jud. Harghita

2013

 

Reabilitarea Sitului Poluat Istoric – Depozit deşeuri periculoase U.C.T. – Poşta Rât, Municipiul Turda

Programul Operațional Sectorial Mediu

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ TURDA
jud. Cluj

2012

 

Realizarea și implementarea unui sistem complex de e-guvernare la Consiliul Județean Harghita

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA

jud. Harghita

2012

 

Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului industrial poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor

Programul Operaţional Regional

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ SFÂNTU GHEORGHE
jud. Covasna

2012

 

Amenajare centru de informare și promovare turistică în comuna Ditrău, județul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 313

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ DITRĂU
jud. Harghita

2012

 

Alimentare cu apă și stație de tratare comuna Vultureni în localitățile Vultureni și Șoimeni, județul Cluj

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ VULTURENI
jud. Cluj

2012

 

Reabilitare infrastructură în comuna Panticeu, jud. Cluj

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 322

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PANTICEU
jud. Cluj

2012

 

Sistem complet de alimentare cu apă și stație de tratare - canalizare și stație de epurare, comuna Tureni, județul Cluj

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ TURENI
jud. Cluj

2012

 

Extindere rețea de canalizare menajeră în localitatea Mihai Viteazu, județul Cluj

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ MIHAI VITEAZU
jud. Cluj

2012

 

Sistem complet de canalizare menajeră, comuna Unguraș, județul Cluj

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ UNGURAȘ
jud. Cluj

2012

 

Investiție nouă – Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Șincai, comuna Șincai, județul Mureș

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘINCAI
jud. Mureș

2012

 

Investiţie nouă canalizare menajeră cu staţie de epurare în localităţile Nuşeni, Feleac, Bediu şi Rusu de Sus, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa Năsăud

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ NUȘENI
jud. Bistrița-Năsăud

2012

 

Modernizarea și refacerea drumurilor comunale DC 25 și DC 35 afectate de inundații din anul 2010, comuna Lupeni, județul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUPENI
jud. Harghita

2012

 

Înfiinţarea unui nou centru social pentru persoane vârstnice în satul Valea Izvoarelor, comuna Sânpaul, judeţul Mureş

Programul Operaţional Regional

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ SÂNPAUL
jud. Mureș

2011

 

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE – FEADR, Măsura 322

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LUETA
jud. Harghita

2011

 

Modernizarea și dotarea Centrului Cultural și de Arte Lăzarea, județul Harghita

Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul rural

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LĂZAREA
jud. Harghita

2011

 

Instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă în Comuna Corund, județul Harghita

AFM Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ CORUND
jud. Harghita

2011

 

Centrală termică pe biomasă în Comuna Zetea, județul Harghita

AFM Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ZETEA
jud. Harghita

2011

 

Înfiinţare sistem de canalizare pe teritoriul comunei Tărlungeni judeţul Brașov, cu deversarea apelor uzate în staţia de epurare a localităţii Prejmer, judeţul Brașov

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ TĂRLUNGENI
jud. Brașov

2011

 

Investiţie nouă canalizare menajeră cu staţie de epurare în localităţile Nuşeni, Feleac, Beudiu şi Rusu de Sus, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ NUȘENI
jud. Bistrița-Năsăud

2011

 

Canalizare menajeră cu stație de epurare în localitățile Căianu, Căianu Mic, Căianu Vamă, Vaida Cămăraș și extindere rețea de apă potabilă în localitatea Bărăi, Comuna Căianu, județul Cluj

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ CĂIANU
jud. Cluj

2011

 

Canalizare menajeră şi staţie de epurare în Comuna Gheorghe Doja județul Mureş

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ GHEORGHE DOJA
jud. Mureș

2011

 

Înființare stație de epurare și prevederea de racorduri pentru canalizare în comuna Apața, județul Brașov

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ APAŢA
jud. Brașov

2011

 

Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ BEICA DE JOS
jud. Mureș

2011

 

Extinderea rețelei de alimentare cu apa și de canalizare, executarea racordurilor la gospodării din comuna Lăzarea, județul Harghita

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ LĂZAREA
jud. Harghita

2011

 

Alimentare cu apă în satul Călimănești, comuna Fântânele, Jud. Mureș

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ FÂNTÂNELE
jud. Mureș

2011

 

Investiție nouă - canalizare menajeră cu stație de epurare în localitatea Șincai, comuna Șincai, județul Mureș

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ȘINCAI
jud. Mureș

2011

 

Instalarea sistemului de încălzire, ce utilizează surse regenerabile de energie, la obiectivul Cămin Cultural Pui și completarea sistemelor clasice de încălzire la obiectivele: Primăria Pui, sala de sport, școala Pui, din localitatea Pui, comuna Pui, județul Hunedoara

AFM Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PUI
jud. Hunedoara

2011

 

Alimentare cu apă în satul Ponor şi introducere reţea canalizare şi apă în satul Galaţi, comuna Pui, Judeţul Hunedoara

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PUI
jud. Hunedoara

2011

 

Împădurirea terenurilor agricole degradate din Perimetrul de ameliorare „Zona de Nord a Municipiului Câmpina, Dealul Muscel, judeţul Prahova

AFM Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole degradate

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ CÂMPINA
jud. Prahova

2010

 

Realizare racorduri şi branşamente în Comuna Remetea, respectiv extinderea rețelei de canalizare în satul Şineu Comuna Remetea, județul Harghita

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ REMETEA
jud. Harghita

2010

 

Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a reţelei de canalizare menajeră în Comuna Ditrău Jud. Harghita

AFM Programul vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ DITRĂU
jud. Harghita

2010

 

Sprijin pentru finanţare contribuţie proprie proiect - Reabilitare utilităţi edilitare

Program finanţat de Corvinus Zrt. Ungaria

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ TÂRGU SECUIESC
jud. Harghita

2009

 

Proiect integrat pentru îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază prin modernizarea unor străzi, crearea serviciilor publice de intervenţie asupra drumurilor, reabilitarea clădirii administrative, restaurarea clădirii monumentului istoric pentru înfiinţarea şi dotarea unui centru de zi şi dotarea aşezământului cultural

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PRAID
jud. Harghita

2009

 

Reabilitarea infrastructurii educaţionale

Programul Operaţional Regional

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ JOSENI
jud. Harghita

2009

 

Sprijin pentru implementarea standardelor ISO

Program finanţat de Corvinus Zrt. Ungaria

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ CIUMANI
jud. Harghita

2009

 

Elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, Cristuru Secuiesc

Programul Operaţional Regional

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ CRISTURU SECUIESC
jud. Harghita

2008

 

Dezvoltarea unei baze sportive multifuncţionale, Porumbeni, județul Harghita

Guvernul României

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PORUMBENI

jud. Harghita

2008

 

Proiect integrat pentru modernizarea drumurilor, realizarea reţelei de canalizare şi staţii de epurare, şi renovare cămin cultural, Șimonești

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ ŞIMONEŞTI
jud. Harghita

2008

 

Extinderea şi reabilitarea şcolilor, Livezeni, județul Mureș

Programul Operaţional Regional

AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ LIVEZENI
jud. Mureș

2008

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală, comuna Petrești

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ PETREŞTI
jud. Satu Mare

2008

 

Protejarea habitatului în Rezervaţia Naturală Cheile Vârghişului, județul Covasna

Schema de Granturi pentru Sectorul Public pentru Pregătirea de Proiecte în domeniul Protecţiei Mediului PHARE 2005

AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ MEREŞTI
jud. Covasna

2007

 

E-government for Public Authorities

INTERREG IV

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA / E-RUS

Spania

2007Societăți Comerciale

Nr.

Proiect

Program

Client

An

 
  Achiziționarea de echipamente eco-eficiente pentru modernizarea procesului tehnologic la SC GRANIT-IMPEX SRL Programul Operaţional Regional, Axa 2.2 SC GRANIT-IMPEX SRL
Brădești, jud. Harghita
2017  
  Dezvoltarea societății SC TERRA-COM SRL prin achiziționarea de echipamente Programul Operaţional Regional, Axa 2.1 SC TERRA-COM SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
2016  
  Creșterea competitivității economice a SC BALINT CONSTRUCTION COMPANY SRL prin achiziționarea de echipamente noi și performante Programul Operaţional Regional, Axa 2.1

SC BALINT CONSTRUCTION COMPANY SRL

Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita
2016  
  Înființare pensiune agroturistică în satul Zăuan, comuna Ip, județul Sălaj Program Național de Dezvoltare Rurală

SC INTERNATIONAL GRAIN TRADE SRL

Comuna Ip, jud. Sălaj
2016  
  Extindere și modernizare exploatație agricolă vegetală în cadrul societății S.C. SALCEREAL S.R.L Program Național de Dezvoltare Rurală

SC SALCEREAL SRL

Comuna Ip, jud. Sălaj
2016  
  Achiziționare echipamente pentru dezvoltarea activității la S.C.LYNX SOLUTIONS S.R.L Program de Dezvoltare a Activităților de Comercializare a Produselor și Serviciilor de Piață – Comerț

SC LYNX SOLUTIONS SRL

Tîrgu-Mureș, jud.Mureș
2015  
  Creșterea competitivității economice a companiei SC MEDICODE SRL Program de Dezvoltare a Activităților de Comercializare a Produselor și Serviciilor de Piață – Comerț

SC MEDICODE SRL

Tîrgu-Mureș, jud. Mureș
2015  
 

Creșterea productivității și modernizării fluxului tehnologic la SC Stejar-Lupeni SRL, prin achiziția unei instalații de produs mangal

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC STEJAR LUPENI SRL
Lupeni, jud. Harghita

2014

 
 

Achiziționarea unei instalații de mangalizare in vederea creșterii productivității și competitivității economice a firmei

SC Comlinex-Nyiko SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC COMLINEX-NYIKO SRL
Lupeni, jud. Harghita

2014

 
 

Eficientizarea activității de producție la SC Granit-Impex SRL prin achiziționarea de noi utilaje

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC GRANIT-IMPEX SRL
Brădești, jud. Harghita

2014

 
 

Înființare și dotare unitate de producție pentru fabricarea de articole confecționate din textile în localitatea Oteni, comuna Feliceni, județul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

SC PRELATPRODUCT SRL
Oteni, jud. Harghita

2014

 
 

Eficientizarea activităţii prin implementarea unui sistem ERP la SC Rus Business Support SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC RUS BUSINESS SUPPORT SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2014

 
 

Eficientizarea proceselor interne ale SC Medimfarm SA prin dezvoltarea integrată a infrastructurii TIC

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC MEDIMFARM SRL
Ploiești, jud. Prahova

2014

 
 

Creșterea eficienței SC TOP CARS CENTER SRL prin implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestionarea proceselor interne de afaceri

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC TOP CARS CENTER SRL
București, jud. Ilfov

2014

 
 

Creșterea competitivității societății Garessio SRL prin achiziționarea de servicii de consultanta externa pentru elaborarea unui plan de marketing

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC GARRESIO SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2014

 
 

Creșterea productivității SC Neval SRL, prin achiziția utilajului de tocat

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC NEVAL SRL
Zetea, jud. Harghita

2014

 
 

Creșterea competitivității economice a SC R.G.S. COMPANY SRL prin achiziționarea de noi utilaje

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC RGS COMPANY SRL
Comănești, jud. Bacău

2014

 
 

Achiziționarea echipamentelor pentru desfășurarea activității portalurilor web în satul Lueta, comuna Lueta, județul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

SC ICS'S

DEVELOPMENT SRL
Lueta, jud. Harghita

2014

 
 

Construire pensiune agroturistică și centru de echitație pentru desfășurarea activităților recreaționale localitatea Sic, jud. Cluj

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

SC SALLAI SRL
Sic, jud. Cluj

2014

 
 

Modernizare și extindere unitate de avicultură pentru creșterea producției de păstrăv în localitatea Vlăhița, jud. Harghita

Programul Operațional Pescuit

SC SILVER FORELLE SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2014

 
 

Creșterea competitivității economice prin dezvoltarea fluxului tehnologic și mărirea capacității de producție la SC Explocom GK SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC EXPLOCOM GK SRL
Lupeni, jud. Harghita

2014

 
 

Construire bază de agrement

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

SC IBIZ-WELNESS SRL
Corund, jud. Harghita

2014

 
 

Extinderea activității de producție a SC HUROM-BUDA SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC HUROM BUDA SRL
Ciumani, jud. Harghita

2014

 
 

Înființarea Centralei de Cogenerare Depozit de Deșeuri aferent Depozitului de Deșeuri Municipal din Oradea

Elaborare Plan de Afaceri

SC NEW LIFE ENERGY SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2013

 
 

Creşterea competitivităţii SC Tehno Service SRL prin construcţie hală de producţie şi echiparea cu utilaje moderne pentru producţia de case de lemn

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC TEHNO SERVICE SRL
Carei, jud. Satu Mare

2013

 
 

Creșterea competitivității economice prin dezvoltarea fluxului tehnologic și mărirea capacității de producție la SC Explocom GK SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC EXPLOCOM GK SRL
Lupeni, jud. Harghita

2013

 
 

Implementarea unui sistem integrat ERP la SC Granit –Impex SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC GRANIT-IMPEX SRL
Brădești, jud. Harghita

2013

 
 

Eficientizarea activităţii SC Vitacom Electronics SRL, prin dezvoltarea integrată a infrastructurii TIC

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2013

 
 

Achiziţionare de echipamente în vederea diversificării activităţii de construcţii metalice şi părţi componente ale structurii metalice în comuna Crăciuneşti, judeţul Mureş

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC PEFEM SRL
Ciba, jud. Mureș

2013

 
 

Achiziţionare de echipament pentru activitatea de lucrări de pregătire a terenului, sat Căpâlniţa, comuna Căpâlniţa, judeţul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC BOTOND-BAU SRL
Căpâlnița, jud. Harghita

2013

 
 

Achiziţionare matriţe de injecţie plastic în vederea creşterii competitivităţii economice

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC HARPLAST SRL
Miercurea Ciuc, jud. Harghita

2012

 
 

Creşterea competitivităţii economice a societăţii SC Blue Container SRL prin achiziţionarea a două utilaje noi

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC BLUE CONTAINER SRL
Aleșd, jud. Bihor

2012

 
 

Creşterea competitivităţii economice a societăţii SC Simex SRL prin achiziţionarea unui utilaj nou

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC SIMEX SRL
Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj

2012

 
 

Creşterea competitivităţii economice a societăţii SC Alsal Prod SRL prin achiziţionare de utilaje moderne

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC ALSAL PROD SRL
Oradea, jud. Bihor

2012

 
 

Creşterea competitivităţii economice SC ZETAM-PLM SRL prin dezvoltarea fluxului tehnologic

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC ZETAM-PLM SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2012

 
 

Creşterea competitivităţii economice a societăţii SC Progresul Mesa SRL prin achiziţionarea a două utilaje noi

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC PROGRESUL MESA SRL
Salonta, jud. Bihor

2012

 
 

Amenajare centru de prelucrare și ambalare a laptelui

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC AGROPRODCOM LĂZAREA SA
Lăzarea, jud. Harghita

2011

 
 

Managementul integrat al Parcului natural Defileul Mureșului Superior și al ariilor naturale protejate anexe

Programul Operațional Sectorial Mediu

OCOLUL SILVIC DE REGIM GHERORGHENI
Gheorgheni, jud. Harghita

2011

 
 

Crearea unei noi capacităţi de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, inclusiv elaborarea analizei economico-financiare (care a fost supusă auditului internaţional)

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC SOLAR ENERGO

PARC SRL
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2010

 
 

Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o capacitate de 1 MW în localitatea Bucov, jud. Prahova.

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

SC METALEUROEST SRL
Câmpina, Jud. Prahova

2010

 
 

Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o putere de 1 MW amplasată în localitatea Urziceni, jud. Ialomiţa

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

SC PALTINU SA
Câmpina, Jud. Prahova

2010

 
 

Construcţia centralei electrice de cogenerare pe bază de biomasă cu o putere de 1 MW, amplasată în localitatea Cordun, jud. Neamţ

Programul privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile

SC NEPTUN SA
Câmpina, Jud. Prahova

2010

 
 

Înființare și echipare unitate de depozitare și procesare cereale

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC SALCEREAL SRL
Comuna Ip, Jud. Sălaj

2010

 
 

Creșterea competitivității economice prin modernizarea fluxului tehnologic şi mărirea capacităţii de producţie

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC HIDROTEHNIICA GALAȚI SA
Galați, Jud. Galați

2010

 
 

Calificarea şi recalificarea resurselor umane pentru creşterea competitivităţii întreprinderii şi angajaţilor

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

SC FORAJ SONDE SA
Târgu Mureş, Jud. Mureş

2010

 
 

Creşterea competitivităţii economice a SC Zsozso SRL prin achiziţionarea de utilaje noi de producţie

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC ZSOZSO PROD

SERCOM SRL

Sâncrăieni, jud. Harghita

2010

 
 

Modernizarea fluxului tehnologic al SC Primer Electro SRL prin achiziţionarea de utilaje noi de producţie

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC PRIMERT ELECTRO SRL
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2010

 
 

Creşterea competitivităţii economice a SC Bege & Bege Company SRL prin achiziţia de utilaje necesare modernizării activităţii

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC BEGE & BEGE COMPANY SRL
Ciumani, Jud. Harghita

2010

 
 

Modernizarea activităţii de producere a caselor din lemn, la SC Lemacom SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC LEMACOM SRL
Ciumani, Jud. Harghita

2010

 
 

Creşterea şi diversificarea producţiei SC Vektor Com SRL, prin achiziţia unei micro-centrale de peletizare şi brichetare a deşeurilor lemnoase

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC VEKTOR COM SRL
Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita

2010

 
 

Creşterea competitivităţii economice a SC Casa Augsburg Wellness SRL prin achiziţionarea de echipamente IT şi implementarea de servicii Internet broadband

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC CASA AUGSBURG WELLNESS SRL
București, jud. Ilfov

2010

 
 

Achiziţionarea de servicii internet broadband şi echipamente TIC la SC ASTORIA SRL

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC ASTORIA SRL
București, jud. Ilfov

2010

 
 

Diversificarea serviciilor de asistenţă dentară pentru populaţia rurală în comuna Praid, judeţul Harghita

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC FAZAKAS DENTAL SRL
Praid, Jud. Harghita

2009

 
 

Dezvoltarea şi modernizarea societăţii

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC ALAMO IMPEX SRL
Târgu-Mureş, Jud. Mureş

2009

 
 

Modernizarea şi eficientizarea infrastructurii tehnologice în domeniul producţiei betoanelor

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC BALBET BRĂDEȘTI SA
Brădeşti, jud. Harghita

2009

 
 

Retehnologizarea activităţii

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC BEGE & BEGE COMPANY SRL
Ciumani, Jud. Harghita

2009

 
 

Creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea capacităţii de producţie a agregatelor minerale

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC BALNIS BRĂDEȘTI SRL
Brădeşti, jud. Harghita

2009

 
 

Creşterea competitivităţii economice prin realizarea unui nou spaţiu de producţie

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC KULCSARCONF SRL
Cehu Silvaniei, jud. Sălaj

2009

 
 

Modernizarea activităţii de tipografie

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC IMAGE DESIGN SRL
Sfântu Gheorghe, jud. Covasna

2009

 
 

Modernizarea fabricii de cărămidă

Programul Naţional – Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC MAVEXIM SRL
Cristuru Secuiesc, jud. Harghita

2009

 
 

Modernizare activităţii în domeniul comerţului

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2009

 
 

Modernizarea întreprinderii prin achiziţionarea de elemente specifice agenţiilor de turism (sisteme IT, hărţi, mobilier)

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC BEST TOURS SRL
Târgu-Mureş, jud. Mureș

2009

 
 

Modernizarea fluxului tehnologic al firmei prin introducerea de tehnologii noi, cu rol important în dezvoltarea durabilă

Programul Operaţional Regional

SC PROD COM IMPEX

HL SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2009

 
 

Dezvoltarea societăţii prin investiţii tangibile în vederea creşterii capacităţii de producţie în domeniul construcţiilor

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC TRANSTRADE SRL
Lupeni, jud. Harghita

2009

 
 

Creșterea productivităţii şi eficientizarea activităţii prin reciclare materiale plastice

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC MAXOLL SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2009

 
 

Creșterea competitivităţii economice prin modernizarea restaurantului

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC LAPROLEM SRL
Odorheiu-Secuiesc, jud. Harghita

2009

 
 

Modernizarea restaurantului

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC LEMACOM PROD SRL
Vlăhița, jud. Harghita

2009

 
 

Modernizarea şi eficientizarea activităţii în domeniul lucrărilor de construcţii drumuri

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC TRANSTRADE CONSTRUCT SRL
Lupeni, jud. Harghita

2009

 
 

Modernizarea restaurantului

Ajutoare de Minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor mici şi mijlocii

SC DAGI B.M. SRL
Zetea, jud. Harghita

2009

 
 

Crearea unui sistem informatic integrat pentru managementul afacerii

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice – ERP

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2008

 
 

Modernizarea fabricii

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC MATRIȚA SA
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2008

 
 

Digitalizarea valorilor culturale

Administraţia Fondului Cultural Naţional

SC DIGITAL 3 SA
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2008

 
 

Introducerea de tehnologii moderne pentru creşterea competitivităţii întreprinderii

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

SC PANKO PROD SRL
Gheorgheni, jud. Harghita

2008

 
 

Dezvoltarea activităţii legate de resursele umane, inclusiv formare profesională, în scopul creşterii eficienţei organizaţionale

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

SC VITACOM ELECTRONICS SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2008

 
 

Crearea unui centru de dezvoltare a întreprinderilor

Corvinus Támogatásközvetítő Zrt., Ungaria

SC EUROTOP CONSULTING SRL
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2008

 
 

Modernizarea liniei de producţie

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

SC BEGE & BEGE COMPANY SRL
Ciumani, Jud. Harghita

2008

 
 

Modernizarea tehnologiei de producţie a firmei

Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor – ANIMMC

SC PROD COM IMPEX

HL SRL
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2007

 
 

Dezvoltarea întreprinderii prin modernizarea liniei tehnologice

Programul naţional multianual pe perioada 2002 - 2009 de susţinere a investiţiilor – ANIMMC

SC BEGE & BEGE COMPANY SRL
Ciumani, Jud. Harghita

2007

 
 

Susţinerea brevetării şi introducerii în producţie a unei noi tehnologii inovative în valorificarea deşeurilor

Administraţia Fondului pentru Mediu

SC EXPLOCOM SRL
Cristuru Secuiesc, jud. Harghita

2007

 
 

Modernizarea atelierului pentru fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

SAPARD

AF PALL AUGUSTIN
Corund, jud. Harghita

2006

 
 

Înfiinţare fermă zootehnică

SAPARD

SC DAVID RANCH SRL
comuna Satu Mare, jud. Harghita

2006

 
 

Înfiinţare pensiuni şi servicii turistice

SAPARD

SC LORIFOR SRL
Cluj-Napoca, jud. Cluj

2006

 
 

Elaborare studiu de piaţă, analiza investiţiei, întocmire documentaţie de creditare pentru crearea unei ferme de melci

-

SC CHAPRON SRL
Franţa

2006

 Asociații, Fundații și Parohii

Nr.

Proiect

Program

Client

An

  Împreună și în mediul online MTS

ASOCIAȚIA MIERT

Miercurea Ciuc, jud. Harghita
2016
  Implică-te este șansa ta! MTS

ASOCIAȚIA MIERT

Miercurea Ciuc, jud. Harghita
2016
  Caravana Dansului Popular din Transilvania – Ediția a -II-a DRI

ASOCIAȚIA MIERT

Miercurea Ciuc, jud. Harghita
2016
  Academia MIERT – ediția a-XV-a DRI

ASOCIAȚIA MIERT

Miercurea Ciuc, jud. Harghita
2016
  Tabără UE MIERT, Ediția a – XII- a DRI

ASOCIAȚIA MIERT

Miercurea Ciuc, jud. Harghita
2015
  Cartografierea și evaluarea serviciilor de ecosisteme în siturile Natura 2000 din regiunea Niraj-Târnava Mică

Fond Norvegian

RO 02 Biodiversitate 2014
ASOCIAȚIA GRUPUL MILVUS
Târgu-Mureș, jud. Mureș
2015
 

Dezvoltarea sistemului informațional în cadrul Asociației Microregională Regiovest - Szent Laszlo

Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA MICROREGIONALĂ REGIOVEST
Mugeni, jud. Harghita

2014

 

Sprijinirea activității Asociației "Centrul Cultural din Târgu-Mureș" prin utilizarea TIC

Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA CENTRUL CULTURAL DIN TÂRGU-MUREȘ (MAROSVÁSÁRHELYI KULTURÁLIS KÖZPONT)
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2014

 

Dezvoltarea infrastructurii TIC la Asociația "AGORA - Grup de Lucru pentru Dezvoltarea Durabilă"

Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA AGORA
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2014

 

Reconstruire şură tradiţională pentru promovarea moştenirii culturale în comuna Lupeni

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – UE - FEADR

ASOCIAȚIA TAMÁSI ÁRON
Lupeni, jud. Harghita

2013

 

Festivalul de muzică de cameră din Odorheiu Secuiesc, ediţia X.

AFCN

ASOCIAȚIA G
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2012

 

Curs de măiestrie alături de artişti celebri

AFCN

ASOCIȚIA TIBERIUS Q
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2012

 

Managementul ariilor protejate: ROSPA0067, ROSPA0103, ROSPA0113, ROSPA0126, ROSPA0142, ROSPA0144 ȘI ROSCI0390

Programul Operațional Sectorial Mediu

ASOCIAȚIA GRUPUL MILVUS
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2012

 

Serviciu social pentru copii cu situație materială și familiala dezavantajată

Program de finanţare derulat de Raiffeisen Bank S.A.

ASOCIAȚIA COMUNITATEA SURORILOR FRANCISCANE
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2011

 

Elaborarea Planului de Management și măsuri de conștientizare pentru sit ROSPA0027 (care include si ROSCI0036 și arii naturale protejate)

Programul Operațional Sectorial Mediu

OCOLUL SILVIC PRIVAT BARAOLT
jud. Covasna

2011

 

Încurajarea utilizării TIC în cadrul Asociației ”Udvarhelyi Info Egyesület”

Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA UDVARHELYI INFO
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2010

 

Sprijinirea activității asociației SZIA prin conectare la internet și utilizare TIC

Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA SZIA
Odorheiu Secuiesc ,jud. Harghita

2010

 

Fii prieten cu mediul înconjurător

AFM Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecţia mediului

FUNDAȚIA ZI DESCHISĂ
Focșani, jud. Vrancea

2010

 

Școala Verde 2011 - Proiect de informare și educare a elevilor cu privire la protecția mediului și manipularea conștientă a deșeurilor

AFM Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind protecţia mediului

ASOCIAȚIA TRE-F
Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

2010

 

Sprijinirea activităţii Asociaţiei Garaboncias prin conectare la internet şi utilitare TIC

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice

ASOCIAȚIA GARABONȚIAȘ
Târgu-Mureș, jud. Mureș

2010

 

Patrimoniul UNESCO din Dârjiu

Programul Cantemir - Institutul Cultural Român

PAROHIA UNITARĂ DÂRJIU
Dârjiu, jud. Harghita

2008

 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare a Microregiunii Cristur

-

ASOCIAȚIA MICROREGIONALĂ CRISTUR
Cristuru Secuiesc, Harghita

2008

 

Îmbunătăţirea administraţiei Rezervaţiei Naturale Peştera Şugău şi amenajarea în scop ecoturistic

Administraţia Fondului pentru Mediu

ASOCIAȚIA GYILKOSTÓ ADVENTURE
Gheorgheni, jud. Harghita

2007

 

Îmbunătăţirea Rezervaţiei Naturale Muntele de Sare Praid

Administraţia Fondului pentru Mediu

ASOCIAȚIA PRO SAL
Praid, jud. Harghita

2007