Cei care vor sa ia fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), dar nu au bani pentru asigurarea propriei cofinantari din proiect, vor putea sa prezinte in locul banilor un contract de credit acordat in vederea implementarii proiectului european, potrivit unei propuneri de hotarare de guvern initiate de Ministerul Agriculturii.
In prezent, prin HG 226/2015, una dintre conditiile pentru a accesa fonduri europene in cadrul PNDR 2014-2020, din liniile de finantare care necesita cofinantare proprie, solicitantul trebuie sa prezite, printre altele, „dovada cofinantării private prin extras de cont si a blocării intr-un cont special al proiectului a 50% din valoarea confinantării private, care se foloseste numai pentru efectuarea plătilor de implementare a proiectului".
Proiectul de HG publicat de Ministerul Agriculturii completeaza aceasta hotarare, dand posibilitatea solicitantului de bani europeni sa prezinte, in loc, un „contract de credit acordat in vederea implementării proiectului, in cuantum de cel putin valoarea cofinantării private a investitiei, care se foloseste numai pentru efectuarea plătilor de implementare a proiectului".
Celelalte doua conditii pe care trebuie sa le indeplineasca beneficiarul PNDR, conform vechii HG, vor ramane mai departe:
• respectarea conditiilor si a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, dupa caz;
• nu sunt create conditiile pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, in sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune si de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, in orice etapă de derulare a proiectului.


Sursa: MADR