Pot aplica:

  •  În cazul infrastructurii de acces agricol: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora
  •  În cazul infrastructurii de irigaţii: Organizaţii/ Federaţii Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, constituite din proprietari/ utilizatori de terenuri agricole
  •  În cazul infrastructurii de acces silvică: persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare, proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora; unităti administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure; administratorul fondului forestier proprietate publică a statului

Pentru:

  •  În cazul infrastructurii de acces agricolă: construcţia, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)
  •  În cazul infrastructurii de irigații: modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordarea la utilități, sisteme de contorizare a apei, inclusiv construcția/ modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat
  •  În cazul infrastructurii de acces silvică: construcția, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor forestiere;

Valoarea finanțării nerambursabile:

  • În cazul infrastructurii de acces agricolă: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru drumurile agricole de acces
  • În cazul infrastructurii de irigaţii: maximum 1.000.000 euro/ proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune (SPP); maximum 1.500.000 euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de pompare și repompare (SPA, SRP).
  • În cazul infrastructurii de acces silvică: maximum 1.500.000 euro/ proiect pentru amenajarea drumurilor forestiere

Rata de finanțare: maximum 100% 

Termen de depunere: continuă, 18 decembrie 2015 (cu excepția infrastructurii de acces silvică)