Pot aplica: întreprinderi (micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii); cooperative și grupuri de producători 

Pentru: înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE; înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare; producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie; acţiuni de marketing (nu sunt eligibile proiectele doar pe marketing); organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului; achiziționarea de tehnologii (know how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului; achiziţionarea de software

Valoarea finanțării nerambursabile: între 600.000 – 900.000 euro pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici, 50% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului; maximum 800.000 euro, 50% pentru întreprinderi mijlocii; între 1.000.000 – 1.500.000, 40% în cazul întreprinderilor mari, respectiv între 200.000 - 300.000 euro, 50% în cazul producerii băuturilor alcoolice (doar în cazul microîntreprinderilor și a formelor asociative) 

Termen de depunere a proiectelor: continuă, până la
data de 30 octombrie 2015