Pot aplica: comunele și asociațiile acestora; ONG-uri – doar pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creşe şi infrastructură tip afterschool)
Pentru:
   A. Pentru proiectele privind infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/ apă uzată:

  •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
  •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată în localități rurale care fac parte din aglomerări umane între 2.000 - 10.000 l.e.;
  •  construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local

 B. Pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială:

  •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) grădinițelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă;
  •  extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol;
  •  înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă

Valoarea finanțării nerambursabile: maximum 1.000.000 euro/ comună pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri, apă sau apă uzată);
maximum 2.500.000 euro/ comună pentru investiții care vizează înființarea infrastructurii de apă și apă uzată și 1.500.000 euro pentru extinderea acestei infrastructuri; maximum 500.000 euro pentru proiectele de infrastructură educațională/ socială; maximum 4.000.000 euro pentru proiectele colective (ADI din care fac parte exclusiv comune, proiecte care vizează mai multe comune) fără a depăși valoarea maximă/ comună/ tip de sprijin, 100%; maximum 100.000 euro, 80% pentru proiectele generatoare de profit aplicate de ONG-uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school)

Termen de depunere: 18 decembrie 2015 SC