3. Foarte mulţi bani au sosit de la Uniune. Cum aş putea eu obţine aceşti bani?

Într-adevăr foarte mulţi bani vin de la Uniune, pentru diverse investiţii. Aceştia pot fi obţinuţi aplicând la programe de finanţare.
 
Paşii necesari sunt următorii:
  • să reflectaţi la modul în care aţi dori să vă dezvoltaţi întreprinderea, organizaţia, localitatea
  • să căutaţi acel program de finanţare care vă corespunde Dumneavoastră şi ideii pe care o aveţi
  • să întocmiţi şi să implementaţi proiectul corespunzător cerinţelor finanţatorului.
 
În cazul în care nu dispuneţi de suficient timp sau suficiente cunoştinţe în domeniu, vă puteţi adresa unei firme de consultanţă cu experienţă în gestionarea proiectelor.

4. Am o idee de investiţie. Cum procedez?

Completaţi formularul, şi noi, ca firmă de consultanţă, evaluăm şi analizăm unde şi în ce merită să investiţi, cum pot fi finanţate investiţiile Dumneavoastră din surse externe (fonduri nerambursabile, credite bancare avantajoase), ce parteneri merită să implicaţi în realizarea ideii şi cum poate fi transformată afacerea Dumneavoastră într-una de succes pe termen lung.

5. Ce înseamnă un proiect de finanţare? De ce ar trebui să depun un proiect?

Proiectul de finanţare este o documentaţie pe baza căreia puteţi solicita fonduri nerambursabile de la diferiţi finanţatori în vederea realizării planurilor Dumneavoastră de dezvoltare. Acestea sunt mai avantajoase decât creditele bancare deoarece banii primiţi nu trebuie rambursaţi.
În România, în prezent, cele mai mari sume pot fi accesate prin proiecte de finanţare. De aceea, şi Dumneavoastră trebuie să aplicaţi la programe de finanţare pentru obţinerea sumelor necesare şi realizarea într-o cât mai mare măsură a planurilor.

6. De ce ar trebui să elaborez un plan strategic de dezvoltare pentru a beneficia de fondurile UE?

Planul strategic înseamnă să evaluăm unde suntem în prezent, unde am putea ajunge de exemplu peste 10 ani şi cum am putea realiza acest lucru. În mod similar, Uniunea îşi planifică obiectivele, priorităţile pe o anumită perioadă de timp şi asigură finanţări pentru acestea. Chiar şi o localitate trebuie să demonstreze că planul pentru care doreşte finanţare constituie parte a unei strategii pe termen lung şi că se regăseşte între priorităţile Uniunii.
Deci, mai cu seamă în cazul administraţiilor publice locale şi a microregiunilor, o condiţie de bază a succesului este existenţa unui plan strategic de dezvoltare conform standardelor Uniunii Europene.

7. Este necesar să mă adresez unei firme de consultanţă?

Cunoaşterea exactă a sistemului programelor de finanţare şi întocmirea documentaţiilor complexe de proiect (îndeosebi în cazul finanţărilor Uniunii Europene şi a celor internaţionale) necesită o anumită competenţă, precum şi coacerea pâinii sau fabricarea unei maşini.
Proiectele au un limbaj specific, iar rolul important jucat de acesta se poate sublinia prin cel puţin patru motive:
- în primul rând ideea şi organizaţia Dumneavoastră trebuie să corespundă criteriilor de bază ale programului de finanţare, altfel proiectul nici nu va fi luat în calcul
- în al doilea rând, proiectul depus de Dumneavoastră trebuie să fie redactat în limbajul aparte sus-menţionat, altfel va fi respins
- în al treilea rând, documentaţia de decontare trebuie, în mod similar, să corespundă cerinţelor finanţatorului şi totodată reglementărilor aplicabile cheltuirii banilor publici, altfel banii nu vor intra niciodată în contul Dumneavoastră
- în al patrulea rând şi implementarea trebuie să îndeplinească toate cerinţele impuse, altfel finanţatorul îşi va recupera cu dobânzi fondurile alocate.
În ceea ce priveşte planurile strategice, şi îndeosebi realizarea acestora, este necesară cunoaşterea politicilor de finanţare ale Uniunii Europene pentru ca ideile din planul Dumneavoastră să se poată materializa. Este importantă implicarea comunităţii locale în elaborarea şi implementarea acestor planuri de la început până la final.
Deci, atât întocmirea proiectelor, cât şi elaborarea planurilor strategice, precum şi realizarea investiţiilor presupun cunoştinţe de specialitate, respectiv actualizarea periodică a acestora ca urmare a evoluţiei continue a pieţei. Însuşirea cunoştinţelor de specialitate, supravegherea continuă a pieţei, contactul permanent cu finanţatorii şi elaborarea documentaţiei necesită mult timp. Tocmai de aceea, merită să vă adresaţi unei firme de consultanţă.
Conştientă de nevoile pieţei, EuroTop Consulting stă cu o ofertă variată de servicii la dispoziţia tuturor acelor întreprinderi, autorităţi publice locale, organizaţii non-profit care au nevoie de asistenţă specializată în întocmirea proiectelor, planurilor strategice şi a studiilor.

8. La ce trebuie să fiu atent în alegerea unei firme de consultanţă?

Este important să se ia în considerare:
  • garanţia oferită de firmă, îndeosebi pentru corectitudinea elementelor formale şi de conţinut ale proiectului. Aplicarea la programele de finanţare este de fapt o competiţie de proiecte, astfel succesul proiectului depinde de patru factori importanţi: corectitudinea elementelor formale şi de conţinut, calitatea planurilor conţinute în proiectele concurente, situaţia economică a firmelor participante în concurs şi opinia subiectivă a comisiei de evaluare
  • referinţele
  • promisiunile discutabile de genul: dacă în termen de un an nu apar posibilităţi de finanţare, banii Dumneavoastră vor fi restituiţi. Acest lucru de cele mai multe ori nu se întâmplă, sau pentru că primiţi notificarea foarte aproape de termenul de predare,iar în acest caz nu va mai fi timp suficient pentru depunerea proiectului, sau pentru că primiţi în decursul anului o notificare în legătură cu care vă va fi greu ca persoană neiniţiată să decideţi dacă corespundeţi cerinţelor