MANAGER PROIECTE DE FINANTARE

Nivel carieră: Middle (2-5 years), Senior (5-10 years)

Locația:

 • Biroul Târgu-Mureș
 • Biroul Cluj-Napoca

Responsabilități:

 • elaborare cerere de finanțare, anexe, plan de afaceri, memoriu justificativ, studii de piață în cadrul programelor de finanțare
 • elaborare rapoarte periodice către finanțator
 • elaborare răspuns la clarificări
 • participare la vizită de teren de către finanțator și la ședințe cu clientul – dacă este cazul
 • întocmire buget
 • elaborare cerere prefinanțare/cerere de plată/cerere de ramburs
 • contact cu clientul și finanțatorul, dacă este cazul
 • asamblare, depunere/înscriere dosar de finanțare
 • întocmire rapoarte interne către directorul de proiect, respectiv alte documente necesare conform proceselor interne

Cerințele postului:

 • experiență minimă de 2 ani în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (se va menționa în CV)
 • abilităţi excelente de comunicare, organizare şi planificare
 • studii superioare, avantaj în următoarele domenii: economic, juridic, studii europene
 • certificat de absolvire curs manager de proiect cod COR 242101 – constituie un avantaj
 • carnet de conducere categoria B
 • cunoștințe solide de operare calculator

 

ANALIST ECONOMICO-FINANCIAR

Nivel carieră: Middle (2-5 years)

Locația:

 • Biroul Târgu-Mureș
 • Biroul Cluj-Napoca

Responsabilități:

 • elaborare previziuni financiare, analiză cost-beneficiu
 • elaborare părți economico-financiare în cadrul elaborării și implementării proiectelor de finanțare (ex. buget, cereri de rambursare, cereri de plată, rapoarte financiare, etc.)
 • analiza investițiilor din punct de vedere economico-financiar
 • elaborare alte studii economico-financiare

Cerințele postului:

 • studii superioare, domeniul economic sau similar
 • experiența minimă de 2 ani în elaborarea părților financiare la proiecte de finanțări (previziuni financiare, analize cost-beneficiu)
 • cunoștințe de contabilitate
 • abilități de analiză și sinteză
 • cunoștințe solide de operare calculator – excel, word

 

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE - JURIST

Nivel carieră: Middle (2-5 years)

Locația:

 • Biroul Târgu-Mureș
 • Biroul Cluj-Napoca

Responsabilități:

 • derularea procedurilor de achiziție publică (întocmire documentație de atribuire, înscriere pe SEAP, răspuns la clarificări și contestații, evaluare oferte, pregătire documente pentru contractare, răspuns la clarificări, contestații, etc.), inclusiv în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă
 • contact și participare la ședințe cu clientul
 • întocmire dosare de ofertă pentru achiziții de servicii de consultanță, contact cu partenerii firmei
 • consultanță cu privire la achiziții publice

Cerințele postului:

 • minim 2 ani de experiență în derularea achizițiilor publice (juridic)
 • certificat de absolvire curs expert achiziții publice - cod COR 214946
 • cunoașterea legislației cu privire la achiziții publice
 • studii superioare în domeniul juridic
 • carnet de conducere categoria B constituie un avantaj
 • abilități excelente de analiză, sinteză și justificare
 • foarte bune capacități de organizare și planificare
 • cunoștințe solide de operare calculator

 

CV-urile cu poză însoţite de scrisorile de intenţie sunt aşteptate pe adresa de e-mail: hr@euro-top.ro