ANALIST ECONOMICO-FINANCIAR

Locația:
• Biroul Cluj-Napoca
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

• elaborare previziuni financiare, analiză cost-beneficiu;
• elaborare părți economico-financiare în cadrul elaborării și implementării proiectelor de finanțare (ex. buget, cereri de rambursare, cereri de plată, rapoarte financiare, etc.)
• analiza investițiilor din punct de vedere economico-financiar
• elaborare alte studii economico-financiare

Cerinţele postului:
• studii superioare, domeniul economic sau similar
• cunoștințe de contabilitate
• abilităţi de analiză şi sinteză
• punctualitate și precizie
• disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
• disponibilitate pentru învăţare continuă
• cunoştinţe solide de operare calculator – excel, word

Oferta noastră:
• perspective de lungă durată
• echipă tânără, dinamică
• oportunităţi de dezvoltare şi promovare

 

REFERENT PROIECTE DE FINANTARE

Locația:
• Biroul Cluj-Napoca
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

 • elaborare cerere de finanţare, anexe, plan de afaceri, memoriu justificativ, studii de piaţă in cadrul programelor de finanţare
 • elaborare rapoarte periodice câtre finanţator
 • elaborare răspuns la clarificări 
 • participare la vizită de teren de către finanțator și la ședințe cu clientul – dacă este cazul
 • întocmire buget
 • elaborare cerere prefinanţare/cerere de plată/cerere de ramburs
 • contact cu clientul şi finanţatorul, dacă este cazul
 • asamblare, depunere dosar de finanţare
 • intocmire rapoarte interne câtre directorul de proiect, respectiv alte documente necesare conform proceselor interne

Cerinţele postului:

 • experienta în elaborarea si implementarea proiectelor finantate din fonduri nerambursabile constituie un avantaj(se va mentiona in CV)
 • cunoştinţe  de limba maghiară şi română (scris şi verbal)
 • abilităţi excelente de comunicare
 • capacităţi foarte bune de organizare şi planificare
 • studii superioare, avantaj în următoarele domenii: economic, juridic, studii europene
 • punctualitate, precizie şi iniţiativă
 • deschidere la însuşirea de noi cunoştinţe, abilităţi
 • disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
 • disponibilitate pentru învăţare continuă
 • cunoştinţe solide de operare calculator

Oferta noastră:

 • perspective de lungă durată
 • echipă dinamică
 • oportunităţi de dezvoltare şi promovare

 

RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

Locația:

• Biroul Cluj-Napoca
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

 • intocmire strategie de contractare (daca este cazul)
 • derularea procedurilor de achizitie publica (intocmire documentatie de atribuire, inscriere pe SEAP, raspuns la clarificari si contestatii, evaluare oferte, pregătire documente pentru contractare, raspuns la clarificari, contestatii, etc.), inclusiv în cadrul proiectelor cu finantare nerambursabila
 • contact cu clientul,  participare la ședinte cu clientul
 • intocmire dosare de oferta pentru achizitii de servicii de consultanta, contact cu partenerii firmei, obtinerea documentelor necesare de la firma si partenerii sai, participare la sedinta de deschidere a ofertei depuse, raspuns la clarificari, revizuire contracte
 • intocmire alte documente necesare si consultanta cu privire la achizitii publice

Cerinţele postului:

 • minim 2 ani de experienta in achizitii publice
 • cunoasterea legislatiei cu privire la achizitii publice
 • studii superioare, avantaj domeniul juridic
 • abilitati exceptionale de comunicare scrisa si verbala in limba romana
 • limba maghiara constituie un avantaj
 • carnet de conducere categoria B constituie un avantaj
 • abilitati excelente de analiza, sinteza si justificare
 • foarte bune capacitati de organizare si planificare
 • punctualitate, precizie
 • disponibilitate pentru munca în echipa si individuala
 • disponibilitate pentru invatare continua
 • cunostinte solide de operare calculator

Oferta noastră:

 • perspective de lungă durată
 • echipă tânără, dinamică
 • oportunităţi de dezvoltare şi promovare

CV-urile cu poză însoţite de scrisorile de intenţie sunt aşteptate pe adresa de e-mail: hr@euro-top.ro