ANALIST ECONOMICO-FINANCIAR

Locația:
• Biroul Târgu-Mureș

• Biroul Cluj-Napoca

Responsabilităţi:

• elaborare previziuni financiare, analiză cost-beneficiu;
• elaborare părți economico-financiare în cadrul elaborării și implementării proiectelor de finanțare (ex. buget, cereri de rambursare, cereri de plată, rapoarte financiare, etc.)
• analiza investițiilor din punct de vedere economico-financiar
• elaborare alte studii economico-financiare

Cerinţele postului:
• studii superioare, domeniul economic sau similar
• cunoștințe de contabilitate
• abilităţi de analiză şi sinteză
• punctualitate și precizie
• disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
• disponibilitate pentru învăţare continuă
• cunoştinţe solide de operare calculator –excel, word

Oferta noastră:
• perspective de lungă durată
• echipă tânără, dinamică
• oportunităţi de dezvoltare şi promovare

 

SECRETARĂ/ ASISTENT MANAGER

Locația:
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

 • asigurare necesare birotică și consumabile

 • asigurare funcționare birou (gaz/electricitate/apă/internet/telefon fix-mobil/calculatoare/xerox/ scanner, furnizori, obtinere acte/documente oficiale, etc.)

 • contabilitate primară, plată facturi

 • asigurare funcționare mașini 

 • relații cu publicul, asigurare protocol (servire musafiri, clienti)

 • trimitere newsletter, corespondenta clienti

 • gestionare registrari interne 

 • intocmire proces-verbal sedinta saptamanala

 • ajutor în multiplicare/scanare/ asamblare documente

 • asigurare birou organizat, curat, estetic și funcțional

 • asistarea echipei în activitățile zilnice și derularea proiectelor

 • alte activitati de secretariat necesare

Cerinţele postului:
• minim 1 an experiență într-un post similar
• persoană îngrijită și cu aspect plăcut
• abilităţi excepţionale de comunicare scrisă şi verbală în limba maghiară şi română
• operare PC: MS Office, Internet
• persoană punctuală, ordonată, responsabilă şi de încredere
• deschidere la însuşirea de noi cunoştinţe, abilităţi
• abilităţi de planificare şi organizare
• nivel de studii minim: liceu
• cunoaşterea limbii engleze constituie avantaj
• carnet de conducere cat.B; experienţă minim 1 an

Oferta noastră:
• perspective de lungă durată
• echipă tânără, dinamică
• oportunităţi de dezvoltare şi promovare

REFERENT PROIECTE

Locația:
• Biroul Cluj-Napoca
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

 • elaborare studii (planuri de afaceri, studii de piaţă, etc.)
 • elaborare şi management proiecte de finanțare (întocmire cereri de finanțare, cereri de rambursare, cereri de plată, rapoarte de progres, coordonare resurse implicate, etc.)

Cerinţele postului:

 •  minim 1 an experiență în managementul proiectelor de finanțare
 • abilităţi excepţionale de comunicare scrisă şi verbală în limba maghiară şi română
 • abilităţi excelente de analiză, sinteză, justificare și descriere
 • foarte bune capacități de organizare și planificare, gândire strategică, cunoştinţe economice
 • punctualitate, precizie şi iniţiativă
 • disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
 • disponibilitate pentru învăţare continuă
 • studii superioare, avantaj în următoarele domenii: economic, juridic, studii europene
 •  cunoştinţe solide de operare calculator

Oferta noastră:

 • perspective de lungă durată
 •  echipă dinamică
 •  oportunităţi de dezvoltare şi promovare

REFERENT JURIDIC

Locația:
• Biroul Târgu-Mureș

Responsabilităţi:

 •  întocmire dosare de achiziții publice (documentație de atribuire, note interne, evaluare oferte, contract, etc.), inclusiv în cadrul proiectelor cu finanțare nerambursabilă – societăți comerciale, autorități publice, organizații neguvernamentale, persoane fizice - întocmire dosare de oferte pentru licitații
 •  întocmire adrese oficiale, declarații și orice document de natură juridică în domeniul proiectelor de finanțare și în activitatea desfășurată de firma de consultanță
 • studierea și interpretarea legislației legate de proiecte, activitatea firmei și a clienților

Cerinţele postului:

 • minim 2 ani de experiență în achiziții publice și/sau domeniul juridic - abilităţi excepţionale de comunicare scrisă şi verbală în limba română şi maghiară
 • abilităţi excelente de analiză, sinteză și justificare
 • foarte bune capacități de organizare și planificare, gândire strategică
 •  cunoştinţe juridice
 • punctualitate, precizie şi iniţiativă
 • disponibilitate pentru munca în echipă şi individuală
 • disponibilitate pentru învăţare continuă
 •  studii superioare, avantaj domeniul juridic
 • cunoştinţe solide de operare calculator

Oferta noastră:

 • perspective de lungă durată
 • echipă tânără, dinamică
 • oportunităţi de dezvoltare şi promovare

MANAGER PROIECT DE FINANTARE

 Locația:

• Biroul Târgu-Mureș

• Biroul Cluj-Napoca

 Responsabilităţi:

 • elaborare plan de lucru extern și intern

 • coordonare echipă proiect și ședințe cu echipă

 • contact finanțator, client, parteneri

 • obtinere informatii si documente de la client si parteneri, revizuirea acestora

 • verificare concordanță parti, verificare formă, conținut, punctaj și eligibilitatea dosarului de finanțare conform checklist de evaluare de la finantator și conform checklist intern

 • asamblare și semnare dosar, depunere dosar

 • asigurarea arhivarii dosarului

 • monitorizare statut status proiect și client (elaborare, evaluare, implementare, post-

 • implementare)

 • gestionare clarificări/contestații

 • evaluare proces elaborare/implementare și întocmire recomandări către directorul de proiect

 • participare la vizită pe teren și ședințe cu clientul, partenerii

 • elaborare rezumat proiect

 • intocmire rapoarte interne, respectiv externe catre finantator, client/parteneri 

 

 Cerinţele postului:

 • experiență obligatorie în elaborarea min.1 proiect finanțat din fonduri europene și implementarea min.1 proiect finantat din fonduri europene. Se vor preciza aceste informatii in CV.

 • cunoștinte despre elaborarea și implementarea proiectelor de finanțare
 • cunoştinţe obligatorie de limba maghiară şi română (scris şi verbal)
 • abilităţi excelente de comunicare
 • capacităţi foarte bune de organizare şi planificare
 • studii superioare, avantaj în următoarele domenii: economic, juridic, studii europene
 • punctualitate, precizie şi iniţiativă
 • deschidere la însuşirea de noi cunoştinţe, abilităţi
 • cunoştinţe solide de operare calculator
 •  carnet de conducere cat.B

 Oferta noastră:

 • perspective de lungă durată
 • echipa tânără, dinamică
 • oportunităţi de dezvoltare şi promovare

 

 

CV-urile cu poză însoţite de scrisorile de intenţie sunt aşteptate pe adresa de e-mail: hr@euro-top.ro