Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism a publicat procedurile de implementare pentru o serie de programe destinate dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, printre care:

 

  • Programul de dezvoltare a abilitaților antreprenoriale START vizează facilitarea accesului la finanțare a tinerilor întreprinzători. Prin program se acordă alocații financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei.
  • Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri (SRL-D/ Start-up) vizează acordarea de sprijin pentru cetățenii care doresc să își deschidă o afacere (care nu au mai avut afaceri până acum) prin acordarea unui credit nerambursabil.
  • Programului de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă (Comerț) urmărește întărirea capacității operatorilor economici de promovarea a produselor și serviciilor pe piață, precum dezvoltarea și modernizarea activității comercianților și prestatorilor de servicii pe piață. Beneficiarii programului primesc o alocație nerambursabilă de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile a proiectului , dar nu mai mult de 135.000 lei.
  • Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor managerurmărește îmbunătățirea performanțelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, precum dezvoltarea capacității și a spiritului antreprenorial în rândul femeilor prin acordarea unei alocații financiare nerambursabile de maximum 41.500 lei, acoperind cheltuielile eligibile a proiectului de până la maximum 90%.
  • Programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afacerisprijină construcția și/sau renovarea/reabilitarea și amenajarea locațiilor destinate incubatoarelor de afaceri cu maxim 500.000 lei, respectiv reabilitarea/renovarea și reamenajarea clădirii incubatoarelor existente la începutul fiecărui nou ciclu de incubare cu maximum 200.000 lei. 

Solicitanții care vor să aplice la aceste programe de finanțare își vor putea depune planurile de afaceri împreună cu restul documentelor solicitate de program în cursul lunii iunie, după deschiderea programelor.

Sursa: DIMMMAT