Kézművesség támogatása

Pályázhatnak: kis- és közepes vállalkozások, cégek, szövetkezetek, beleértve vegyes kézműves szövetkezetek, autorizált fizikai személyek, akik önálló gazdasági tevékenységetet végeznek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások

Támogatott tevékenységek: Ingyenes részvétel a 2015-ös megyei kézműves vásárokon, amelyben lehetőségük lesz arra, hogy saját termékeiket bemutassák (kézműipar és kézművesség), gazdasági tevékenységek végzése, illetve az érdekődő látogatóknak műhelyfoglakozások szervezése a saját standjuknál

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 1.000 lei/kedvezményezett (szállásra és szállításra), 100 %

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 23

A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok csatolásával a TEN-T infrastruktúrához, beleértve a multimodális csomópontokat is

Pályázhatnak: közigazgatási egységek (megyék), illetve közigazgatási egységek (megyék, városok, városok, falvak) partnerségben

Támogatott tevékenységek:
  Főbb tevékenységek

 •  A megyei úthálózat modernizálása és felújítása (a lényeges paraméterek javítása: sebesség növelése, közúti biztonság, teherbírás), illetve hidak és átereszek javítása is, valamint hozzáférés a köztulajdonban lévő területekhez, amelyek biztosítják az összeköttetéseket direkt (megyei utak vagy útvonalak, amely több megyei útból tevődnek össze és közvetlenül kapcsolódnak) vagy indirekt módon ( megzei utak/ útvonalak, amelyek kapcsolódnak egy modernizált nemzeti út által) a TEN-T hálózattal, új megyei útszakaszok építése, melyek összekötik ay autópályákat és gyorsforgalmi utakat
 •  Megyei jellegű elkerülő utak építése / korszerűsítése, melyek a megyei út részei lesznek, körforgalmak és egyéb elemek építése / fejlesztése a közúti biztonság javítása érdekében
 • Átjárók / csomópontok építése / korszerűsítése / felújítása (építése csak abban az esetben, ha biztosítja a megyei utak direkt összeköttetését a TEN-T autópályákhoz és a gyaloghidak építése)

  Kapcsolódó tevékenységek

 • megyei út útvonalán lévő tömegközlekedési állomások építése / korszerűsítése

 • befektetés a közúti közlekedésbiztonságba a gyalogosok és kerékpárosok érdekében (gyalogos utak és kerékpárutak, ahol a föld helyzete engedi), beleértve a függőleges jelzést a gyalogátkelőhelyeknek fotovoltaikus energia által

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: minimum 1.000.000 euro – maximum 50.000.000 euro, kivétel azok a projektek, amelyek a közigazgatási egységek (megyék) partnerségével történnek, ez utóbbi esetében a maximális eligibilis költség 69.500.000 euro

A program megjelenésének várható ideje: 2015. október

Kisléptékű alapinfrastrukturális beruházások támogatása

Pályázhatnak:  községek és egyesületeik; NGO-k – kizárólag az oktatási (óvodák) és szociális (bölcsődék és after-school típusú infrastruktúra) infrastrukturális beruházások megvalósítására 

Támogatott tevékenységek:
   A. Helyi jelentőségű úthálózati, valamint víz- és szennyvízhálózati infrastruktúrára vonatkozó beruházások esetében:

 • a 2.000 és 10.000 közötti lakóssággal rendelkező vidéki települések közvízhálózatának kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése

 • a 2.000 és 10.000 közötti lakóssággal rendelkező vidéki települések szennyvízhálózatának kiépítése, kibővítése és/vagy korszerűsítése

 • helyi jelentőségű úthálózat kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése

 B. Oktatási és szociális infrastruktúrára vonatkozó beruházások esetében:

 • óvodák létesítése és korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást, valamint adott esetben az épületlebontást is) – kizárólag a nem iskolai épületben működő, vidéki óvodákra vonatkozó beruházások támogatottak

 • középfokú oktatási intézmények (természeti erőforrások és környezetvédelmi profilú technológiai ágazat), valamint mezőgazdasági profilú szakiskolák kibővítése, korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást is)

 • bölcsődék és after-school típusú infrastruktúra létesítése és korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást, valamint adott esetben az épületlebontást is) - kizárólag a nem iskolai épületben működő, vidéki intézményekre vonatkozó beruházások támogatottak

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100%, maximum 1.000.000 euró/község egyetlen egy típusú támogatást igénylő beruházások esetén (úthálózati infrastruktúra, víz- vagy szennyvízhálózati infrastruktúra); maximum 2.500.000 euró/község víz- és szennyvízhálózati infrastruktúra létesítésére vonatkozó beruházások esetén és maximum 1.500.000 euró ugyanezen infrastruktúra kibővítésére; maximum 500.000 euró oktatási/ szociális infrastrukturális projektek esetén; maximum 4.000.000 euró kollektív, több községet érintő projektek esetén (ADI – melynek tagjai kizárólag községek) – anélkül, hogy az igényelt támogatás meghaladná a támogatástípus/ község maximális értékét; maximum 100.000 euró, 80% profitgeneráló, NGO-k által megvalósított és oktatási (óvodák) és szociális infrastruktúrára (bölcsődék és afterschool típusú infrastruktúra) vonatkozó projektek esetén

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 18

Kulturális projektek támogtása

Pályázhatnak: engedélyezett fizikiai személyek, egyesületek és alapítványok, közművelődési intézmények, kulturális tevékenységeket folytató cégek

Támogatott tevékenységek: projektek a vizuális művészetek terén (festészet/szobrászat, grafika/ műtárgyak/ fényképészet/ videó művészet/ létesítmények /kerámia/ kollázs/ animáció/ kísérleti film és animáció/ textil művészet/ vegyes technikák / i média/ tervezés / építészet/ kurátori projektek, projektek az előadóművészet terén (színház / zene / tánc); az anyagi, illetve nem anyagi kulturális örökséget megcélzó projektek


A program prioritásai a 2015/2016-os évben:

 •  A kortárs művészet támogatása
 •  A művészi debütálás ösztönzése
 •  A kulturális mobilitás ösztönzése Romániában (a mérték melyben a kulturális projekt meg lesz valósítva/ bemutatva más földrajzi és kulturális kontextusban is Románia területén)
 •  Az örökség alternatív és hagyományostól eltérő megközelítésének támogatása
 •  A kulturális beavatkozás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 50.000 lej/projekt, 90 % az elszámolható költségekből
Pályázatok benyújtásának határideje: 27 október 27

A kulturális örökség védelméhez kapcsolódó beruházások támogatása

Pályázhatnak: községek; NGO-k; vallási intézmények; engedélyezett fizikai személyek/ kereskedelmi társaságok, melyek B kategóriájú, közhasznú kulturális örökségnek számító műemlékeket kezelnek

Támogatott tevékenységek: helyi jelentőségű, B kategóriájú kulturális örökséghez tartozó ingatlanok/ műemlékek restaurálása, konzerválása és felszerelésekkel való ellátása; B kategóriájú történelmi műemlékeket magába foglaló szerzetesi intézmények restaurálása, konzerválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása, valamint a B kategóriába tartozó szerzetesi intézmények bekötőútjainak kiépítése, kibővítése és/vagy felújítása; kultúrotthonok korszerűsítése, renoválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 500.000 euró, 100% profitot nem generáló, közhasznú projektek esetében; maximum 200.000 euró, 80% profitot generáló projektek esetében; maximum 200.000 euró kultúrotthonokra vonatkozó beruházások esetében – maximum 100% profitot nem generáló projektek esetében, valamint 80% profitgeneráló projektek esetében

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 18-ig.

Iskola és munkaerőpiac közötti átmenet megkönnyítése

Pályázhatnak: nemzeti oktatási rendszerbe tartozó felsőoktatási intézmények; állami vagy magán munkaadók, melyek biztosítani fogják az egyetemi alap és mesterfokozatos tanulmányaikat folytató diákok szakmai gyakorlatának megvalósulását; szakmai szervezetek; ipari kereskedelmi kamarák; szakszervezetek és munkaadói szervezetek; NGO-k; Oktatás és Tudományos Kutatás Minisztériuma és alárendelt intézményei; állami vagy magán szakmai orientációs és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szervezetek; Általános Kormánytitkárság

Támogatott tevékenységek:

 • a diákok kötelező oktatási tervében szereplő gyakorlati képzés megszervezése és lebonyolítása egy potenciális munkahelyen, a képzés nyomon követése és eredményeinek kiértékelése, mely a következő tevékenységeket tartalmazza: a szervezett gyakorlati képzés megszervezése (beleértve a tanulóknak szánt felvilágosító kampányt is, mely a diákok szakmai gyakorlati lehetőségeire hívja fel a figyelmet); diákok Romániában vagy az Európai Unión belül zajló szakmai gyakorlatokon való résztvételének biztosítása; a szakmai képzéshez tartozó dokumentumok létrehozása/nyomtatása/szétosztása (megfigyelői lap, gyakorlati könyvek, stb.); a gyakorlati képzés eredményeinek értékelése; a szakmai gyakorlatok megvalósítására vonatkozó partnerségek létrehozása;
 • karrierorientációs és szakmai/karrier tanácsadói szolgáltatások nyújtása; 
 • tapasztalatcsere és helyes gyakorlatok terjesztése az iskolából a munkaerőpiacra való átmenet megkönnyítése érdekében, beleértve a diákok tanulmányi látogatásait is.

Célcsoport: a nemzeti alap- és mesterkézéses oktatási rendszerbe beiratkozott hallgatók (legalább 150 személy)

Vissza nem térítendő támogatás rátája: 85-98% között

A program várható megjelenésének ideje: 2015. május 29