Parajdi Borbála, az Eurotop Consulting ügyvezető igazgatója elmondta a cég az elmúlt időszakban sok sikeres projektet bonyolított le és közel 30 millió euró (130 millió lej) vissza nem térítendő támogatáshoz segítette hozzá ügyfeleit.

„Öröm számomra, hogy az elmúlt időszakban is úgy önkormányzatokat, mint cégeket és civil szervezeteket segítettünk hozzá a fejlődéshez azáltal, hogy megtaláltuk számuka a megfelelő finanszírozási lehetőségeket és támogtást nyújtottunk projektjeik lebonyolításában.”

Az utóbbi időben a nagyobb sikeres projekteket lebonyolító cégek közül a következőket emelném ki:

A Granit Impex Kft. (Hargita megye), textilgyártással foglalkozó céget új ökohatékony gépek megvásárláshoz segítettük hozzá, amely a cégben lezajló technológiai folyamatok korszerűsítéséhez vezet, illetve a cég gazdasági versenyképességét is növeli a térségben.

Az All4plast Recycle Kft. (Maros megye) hulladék-újrahasznosítással foglalkozó cég esetében, valamint a  Triplast Kft. (Maros megye) műanyaggyártással foglalkozó cég esetében is  új hatékony gépek vásárlásához járultunk hozzá, amely ezen cégek termelési kapacitásának növekedését eredményezi. 

Cégünk a vidékfejlesztés és mezőgazdaság területén tevékenykedő több céget is hozzásegített sikeres pályázatok lebonyolításához, az Agro Prod Com Dosa Kft. (Maros megye) két új mezőgazdaság gép megvásárlására nyert vissza nem térítendő támogatást, ezáltal a termelési kapacitását növelve. A Salcereal (Szilágy megye) cég egy gabonatároló és feldolgozó egység létrehozására nyert vissza nem térítendő támogatást. Egy másik fontos projekt a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén, az International Grain Trade Kft. (Szilágy) által nyert pályázat, amely a cég tevékenységének elkezdését mozdítja elő az agroturizmus területén.

Önkormányzatok projektjei közül cégünk egyik idei kiemelkedő projektje a sepsiszentgyörgyi SEPSI – Helyi Akciócsoport Egyesülettel (SEPSI GAL Egyesület) közösen kidolgozott fejlesztési terv, amely a városi területek rehabilitálása, valamint mélyszegénységben, kirekesztettségben élő lakosok felzárkóztatására talál megoldásokat. A fejlesztési terv Sepsiszentgyörgy, a projektben azonosított három marginalizált övezetében (Őrkő, a Csíki negyed és Szépmező), infrastrukturális és humánerőforrás-fejlesztéseket  határoz meg az elkövetkezendő 7 évre.

Rendkívül jó az együttműködés cégünk és Csíkszereda önkormányzata között. Ennek köszönhetően több fejlesztés fog lezajlani a városban: több iskola és óvoda reabilitációja, enrgiahatékonyságának növelése, valamint ezáltal az oktatási körülmények javítása fog megtörténni a közeljövőben.

Az önkormányzatokkal való jó együttműködése eredménye továbbá, hogy Farkaslakán hamarosan új napközi építése és utak felújítása valósul meg, valamint Zetelakán és Gyergyóditróban a vízellátó hálózat kiterjesztése és korszerűsítése, Szentábrahámon pedig a kultúrotthon felújítása. Gyergyószentmiklós önkormányzata a Tarisznyás Márton Múzeum felújítására pályázott sikeresen a közreműködésünkkel.

A civil szervezet közül a Milvus Csoport Egyesület pályázata kiemelkedő, amely célja négy védett természeti terület menedzsment tervének kidolgozása Maros megyében. Ezen projekt megvalósítására több mint 6 millió lej vissza nem térítendő támogatást nyert az egyesület.

Mindezek mellett az idei év kiemelkedő projektjei közé tartoznak a kolozsvári Onkológiai Intézet által nyert pályázatok, amelyek átfogó célja, hogy növelje az egészségügyi programok kedvezményezettjeinek számát, a szakmai kompetenciák fejlesztése az onkológia területén, különös tekintettel a személyzet kompetenciájának növelésére és a rákmegelőző programok népszerűsítése, a rákos elváltozások szűrése, diagnosztizálása és kezelése.

A Maros Vízügyi Hatóság és a Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság közel kétmillió eurót nyert az Interreg V-A Románia-Magyarország, határon atívelő program keretében. A beruházás fő célja a katasztrófavédelmi felszerelések fejlesztése, ezáltal gyorsabban és hatékonyabban tudnak fellépni árvíz esetében a határ mindkét oldalán a Maros-medencében.