Kisléptékű alapinfrastrukturális beruházások támogatása

Pályázhatnak:  községek és egyesületeik; NGO-k – kizárólag az oktatási (óvodák) és szociális (bölcsődék és after-school típusú infrastruktúra) infrastrukturális beruházások megvalósítására 

Támogatott tevékenységek:
   A. Helyi jelentőségű úthálózati, valamint víz- és szennyvízhálózati infrastruktúrára vonatkozó beruházások esetében:

 • a 2.000 és 10.000 közötti lakóssággal rendelkező vidéki települések közvízhálózatának kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése

 • a 2.000 és 10.000 közötti lakóssággal rendelkező vidéki települések szennyvízhálózatának kiépítése, kibővítése és/vagy korszerűsítése

 • helyi jelentőségű úthálózat kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése

 B. Oktatási és szociális infrastruktúrára vonatkozó beruházások esetében:

 • óvodák létesítése és korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást, valamint adott esetben az épületlebontást is) – kizárólag a nem iskolai épületben működő, vidéki óvodákra vonatkozó beruházások támogatottak

 • középfokú oktatási intézmények (természeti erőforrások és környezetvédelmi profilú technológiai ágazat), valamint mezőgazdasági profilú szakiskolák kibővítése, korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást is)

 • bölcsődék és after-school típusú infrastruktúra létesítése és korszerűsítése (beleértve a felszerelésekkel való ellátást, valamint adott esetben az épületlebontást is) - kizárólag a nem iskolai épületben működő, vidéki intézményekre vonatkozó beruházások támogatottak

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100%, maximum 1.000.000 euró/község egyetlen egy típusú támogatást igénylő beruházások esetén (úthálózati infrastruktúra, víz- vagy szennyvízhálózati infrastruktúra); maximum 2.500.000 euró/község víz- és szennyvízhálózati infrastruktúra létesítésére vonatkozó beruházások esetén és maximum 1.500.000 euró ugyanezen infrastruktúra kibővítésére; maximum 500.000 euró oktatási/ szociális infrastrukturális projektek esetén; maximum 4.000.000 euró kollektív, több községet érintő projektek esetén (ADI – melynek tagjai kizárólag községek) – anélkül, hogy az igényelt támogatás meghaladná a támogatástípus/ község maximális értékét; maximum 100.000 euró, 80% profitgeneráló, NGO-k által megvalósított és oktatási (óvodák) és szociális infrastruktúrára (bölcsődék és afterschool típusú infrastruktúra) vonatkozó projektek esetén

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 18

 

Mezőgazdasági, erdészeti, öntözőrendszeri infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó beruházások

Pályázhatnak:

 •  Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: területi közigazgatási szervek és/vagy azok társulásai
 •  Öntözőrendszeri infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: mezőgazdasági földterületek tulajdonosaiból/ felhasználóiból álló Öntözővíz Felhasználók Szervezetei/ Szövetségei
 •  Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: erdőtulajdonos magánjogi személyek/ más szervezetek és/vagy azok társulásai; erdőtulajdonos területi közigazgatási szervek és/vagy azok társulásai; állami tulajdonba tartozó erdők adminisztrátorai/ kezelői

Támogatott tevékenységek:

 •  Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: mezőgazdasági egységbe vezető (de a mezőgazdasági egységen kívül eső) mezőgazdasági bekötőutak kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése
 •  Öntözőrendszeri infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: másodlagos öntőzőrendszeri infrastruktúra korszerűsítése, a szivattyútelepekhez tartozó épületek korszerűsítése és/vagy telepítése, öntőzésre szánt vízgyűjtő és tároló tartályok építése/ korszerűsítése 
 • Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó 

  beruházások esetében: erdei utak kiépítése, kibővítése 

  és/vagy korszerűsítése

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.000.000 euró

 • Öntözőrendszerek infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.000.000 euró nyomászabályzó állomásokhoz tartozó öntözőberendezések esetén; maximum 1.500.000 euró szivattyútelepekhez tartozó öntözőrendszerek kiépítése esetén

 • Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.500.000 euró

Támogatási: maximum 100% 

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. december 18.-ig (kivéve az erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások )

Kulturális projektek támogtása

Pályázhatnak: engedélyezett fizikiai személyek, egyesületek és alapítványok, közművelődési intézmények, kulturális tevékenységeket folytató cégek

Támogatott tevékenységek: projektek a vizuális művészetek terén (festészet/szobrászat, grafika/ műtárgyak/ fényképészet/ videó művészet/ létesítmények /kerámia/ kollázs/ animáció/ kísérleti film és animáció/ textil művészet/ vegyes technikák / i média/ tervezés / építészet/ kurátori projektek, projektek az előadóművészet terén (színház / zene / tánc); az anyagi, illetve nem anyagi kulturális örökséget megcélzó projektek


A program prioritásai a 2015/2016-os évben:

 •  A kortárs művészet támogatása
 •  A művészi debütálás ösztönzése
 •  A kulturális mobilitás ösztönzése Romániában (a mérték melyben a kulturális projekt meg lesz valósítva/ bemutatva más földrajzi és kulturális kontextusban is Románia területén)
 •  Az örökség alternatív és hagyományostól eltérő megközelítésének támogatása
 •  A kulturális beavatkozás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 50.000 lej/projekt, 90 % az elszámolható költségekből
Pályázatok benyújtásának határideje: 27 október 27

A kulturális örökség védelméhez kapcsolódó beruházások támogatása

Pályázhatnak: községek; NGO-k; vallási intézmények; engedélyezett fizikai személyek/ kereskedelmi társaságok, melyek B kategóriájú, közhasznú kulturális örökségnek számító műemlékeket kezelnek

Támogatott tevékenységek: helyi jelentőségű, B kategóriájú kulturális örökséghez tartozó ingatlanok/ műemlékek restaurálása, konzerválása és felszerelésekkel való ellátása; B kategóriájú történelmi műemlékeket magába foglaló szerzetesi intézmények restaurálása, konzerválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása, valamint a B kategóriába tartozó szerzetesi intézmények bekötőútjainak kiépítése, kibővítése és/vagy felújítása; kultúrotthonok korszerűsítése, renoválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 500.000 euró, 100% profitot nem generáló, közhasznú projektek esetében; maximum 200.000 euró, 80% profitot generáló projektek esetében; maximum 200.000 euró kultúrotthonokra vonatkozó beruházások esetében – maximum 100% profitot nem generáló projektek esetében, valamint 80% profitgeneráló projektek esetében

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 18-ig.

A korai iskolaelhagyás jelenségének megelőzése és helyreigazítása

Pályázhatnak: Oktatás és Tudományos Kutatás Minisztériuma és alárendelt struktúrái, más, az oktatáshoz való hozzáférés és a korai iskolaelhagyás jelenségének kiigazításáért, a társadalmi inklúzióért és a hátrányos helyzetű személyek oktatási rendszerben való helyzetének javításáért felelős állami szervezetek; megyei iskolafelügyelőségek és alárendelt intézményeik; NGO–k (amennyiben releváns tevékenységgel rendelkezik a korai iskolaelhagyás jelenségét illetően); vallási intézmények és egyesületek (amennyiben releváns tevékenységgel rendelkezik a korai iskolaelhagyás jelenségét illetően)

Támogatott tevékenységek:

A. Helyreigazító komponens:

 • oktatási orientációs szaktanácsadási és asszisztenciális szolgáltatások kialakítása és nyújtása a korai iskolaelhagyás helyreigazítása érdekében
 • innovatív metodológiák és eszközök kialakítása és megvalósítása
 • korai iskolaelhagyók számára korai iskolaelhagyóknak szóló informális oktatás lehetőségének kialakítása
 • olyan specifikus intézkedések kidolgozása, melyek javítják a korai iskolaelhagyó személyek társadalmi készségeit a társadalmi integráció/ beilleszkedés megkönnyítése érdekében
 • olyan specifikus intézkedések kidolgozása melyek javítják a felnőtt, iskolai oktatást korán elhagyó személyek speciális képességeit a „második esély” típusú oktatás keretében
 • olyan korrekciós eszközök kidolgozása/ aktualizálása/ tesztelése/ megvalósítása, melyek hatékonyan lépnek fel a korai iskolaelhagyás jelenségének helyreigazítása érdekében
 • a delikvens fiatalok oktatásba való reintegrációja
 • olyan tevékenységek támogatása, amelyek célja az esélyegyenlőség és nemek közötti egyenlőség elvét magába integráló megközelítések bevezetése a korai iskolaelhagyókat célzó reintegrációs eszközökbe és mechanizmusokba
 • specifikus információs képzések bevezetése az esélyegyenlőségre, a nemek közötti egyenlőségre, a hátrányos megkülönböztetésre és a sokszínűség tiszteletben tartására vonatkozólag
 • olyan tevékenységek támogatása, amelyek célja az esélyegyenlőség és nemek közötti egyenlőség elvét magába integráló megközelítések bevezetése a korai iskolaelhagyókat célzó reintegrációs eszközökbe és mechanizmusokba
 • a fenntartható fejlődés elvének eszközökbe és mechanizmusokba való beépítése a környezeti problémák és a környezetszennyezés megelőzése, valamint a változáskezelésre vonatkozó tudatosság növelése érdekében
 • információs és kommunikációs technológiára vonatkozó képzések, nyelvkurzusok kialakítása és megvalósítása

B. Megelőző komponens:

 • tudatosságnövelő kampányok szervezése a korai iskolaelhagyás jelenségének megelőzése és csökkentése érdekében
 • oktatási orientációs szaktanácsadási és asszisztenciális szolgáltatások kialakítása és nyújtása a korai iskolaelhagyás megelőzése érdekében (azon személyek számára, akik veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyás szempontjából, illetve e személyek családjai számára)
 • az ovodai oktatás tantervének fejlesztése a kulcsfontosságú képességek alakítása érdekében, beleértve az oktatási anyagok kidolgozását és ezek óvodás gyerekek igényeihez való igazítását
 • „családi ovoda típusú”tevékenységek kidolgozás és megvalósítása
 • alternatív oktatási metodológiák és megoldások kidolgozása/ fejlesztése/ tesztelése/ és megvalósítása az iskolai oktatás elkezdésére való felkészítés céljából
 • szülőknek szánt tanácsadói szolgáltatások kialakítása, változatossá tétele, és megvalósítása az oktatatás és az időben való közbenjárás fontosságának és a szülők gyerekeik oktatásában játszott szerepének felismerése érdekében
 • a tanulók (különösen az ovodai és általános oktatásban résztvevő tanulók) szellemi, szociális fejlődését, oktatási és szakmai jövőjét gátló egészségügyi problémák azonosítása/ felismerése/ elemzése/ és orvoslása
 • „nyári iskola/vasárnapi iskolaés óvoda típusú tevékenységek kialakítása és megvalósítása különösen a hátrányos helyszetű személyek és azok családjai számára
 • korai iskolaelhagyóknak szóló informális oktatás lehetőségének kialakítása

Célcsoport:

A. Helyreigazító komponens esetében: legalább 200 korai iskolaelhagyó személy, vagy olyan személeyk, akik nem végezték el a kötelező oktatást

B. Megelőző komponens esetében: óvodások; a korai iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók (ISCED 1-3); a korai iskolaelhagyás által veszélyeztetett tanulók szülei/oktatói; az óvodások szülei/oktatói (minimum 800 személy)

Vissza nem térítendő támogatás rátája: 85-98% között

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. május 25.