Kézművesség támogatása

Pályázhatnak: kis- és közepes vállalkozások, cégek, szövetkezetek, beleértve vegyes kézműves szövetkezetek, autorizált fizikai személyek, akik önálló gazdasági tevékenységetet végeznek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások

Támogatott tevékenységek: Ingyenes részvétel a 2015-ös megyei kézműves vásárokon, amelyben lehetőségük lesz arra, hogy saját termékeiket bemutassák (kézműipar és kézművesség), gazdasági tevékenységek végzése, illetve az érdekődő látogatóknak műhelyfoglakozások szervezése a saját standjuknál

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 1.000 lei/kedvezményezett (szállásra és szállításra), 100 %

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 23

Kis gazdaságok fejlesztésének támogatása

Pályázhatnak: gazdák, akiknek a tulajdonában van és/vagy használnak egy kisgazdaságnak kategorizált farmot, amely a mikro- és kisvállalkozások kategóriájába tartozik, illetve birtokolnak egy 8000 és 11.999 SO gazdasági mérték közötti farmot. A kedvezményezettek szervezeti formája lehet: regisztrált és engedélyezett fizikai személy, korlátolt felelősségű társaság egyedüli részvényese / többsége (abszolút többsége, 50% + 1), korlátolt felelősségű társaság - kezdő (SRL - D)

Támogatott tevékenységek: a kisgazdaságok gazdálkodási kezelésének javítása, a piaci orientáció, illetve a kis mezőgazdasági üzemek jövedelmének megnövelése

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 15.000 euro, 100 % az elszámolható költségek összegéből

Pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 30

Nem mezőgazdasági tevékenységek létesítése és fejlesztése

Pályázhatnak:  már létező vagy újonnan létrehozott (startup), nem mezőgazdasági tevékenységű, vidéki mikro- és kisvállalkozások; mezőgazdászok vagy mezőgazdasággal foglalkozó háztartások tagjai (engedélyezett fizikai személyekként – PFA), amelyek mezőgazdasági alaptevékenységeiket nem mezőgazdasági tevékenységgel kívánják bővíteni (egyazon vállalkozás keretében) és amely vállalkozások a mikro- illetve kisvállalkozás kategóriájába sorolhatóak

Támogatott tevékenységek:

 • Mezőgazdasági termékek termelésére és értékesítésére vonatkozó beruházások:  textil termékek, ruházat, bőráruk, papír és karton árucikkek gyártása, kémiai és gyógyszeripari termékek gyártása, faipari termékek feldolgozására vonatkozó tevékenységek, kohászat, fémszerkezetek, gépek, berendezések és felszerelések gyártása, fém, elektromos és elektronikus termékek gyártása

 • Kézművesipari tevékenységek végzésére vonatkozó beruházások: kézműves tevékenységek és egyéb hagyományos nem mezőgazdasági tevékenységek (fazekasság hímzés, a fém, gyapjú, fa, bőr, stb. kézi megmunkálása)
 • Szolgáltatások nyújtására vonatkozó beruházások:  orvosi, szociális, állatorvosi szolgáltatások, gépjármű, eszközök és háztartási cikkek javítására vonatkozó szolgáltatások tanácsadói, könyvelési, auditszolgáltatások, informatikai és számítógépes szolgáltatások technikai és adminisztratív szolgáltatások, stb.
 • Agroturisztikai infrastruktúrára vonatkozó beruházások, szabadidős tevékenységekre vonatkozó beruházások

 • Biomasszából származó üzemanyag gyártása értékesítés céljából

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 200.000 euró/ kérelmező (3 pénzügyi évre – de minimis támogatás); maximum 100.000 euró/ kérelmező (3 pénzügyi évre – de minimis támogatás) – szállítási szektor esetén, 70-90%-os támogatási ráta

A pályázatok benyújtásának határideje:  folyamatos, 2015. október 30.-ig

Mezőgazdasági, erdészeti, öntözőrendszeri infrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére vonatkozó beruházások

Pályázhatnak:

 •  Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: területi közigazgatási szervek és/vagy azok társulásai
 •  Öntözőrendszeri infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: mezőgazdasági földterületek tulajdonosaiból/ felhasználóiból álló Öntözővíz Felhasználók Szervezetei/ Szövetségei
 •  Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: erdőtulajdonos magánjogi személyek/ más szervezetek és/vagy azok társulásai; erdőtulajdonos területi közigazgatási szervek és/vagy azok társulásai; állami tulajdonba tartozó erdők adminisztrátorai/ kezelői

Támogatott tevékenységek:

 •  Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: mezőgazdasági egységbe vezető (de a mezőgazdasági egységen kívül eső) mezőgazdasági bekötőutak kiépítése, kibővítése és/ vagy korszerűsítése
 •  Öntözőrendszeri infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: másodlagos öntőzőrendszeri infrastruktúra korszerűsítése, a szivattyútelepekhez tartozó épületek korszerűsítése és/vagy telepítése, öntőzésre szánt vízgyűjtő és tároló tartályok építése/ korszerűsítése 
 • Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó 

  beruházások esetében: erdei utak kiépítése, kibővítése 

  és/vagy korszerűsítése

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:

 • Mezőgazdasági bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.000.000 euró

 • Öntözőrendszerek infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.000.000 euró nyomászabályzó állomásokhoz tartozó öntözőberendezések esetén; maximum 1.500.000 euró szivattyútelepekhez tartozó öntözőrendszerek kiépítése esetén

 • Erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások esetében: maximum 1.500.000 euró

Támogatási: maximum 100% 

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. december 18.-ig (kivéve az erdei bekötőutak infrastruktúrájára vonatkozó beruházások )

Gyümölcstermesztő egységek termékeinek feldolgozására/ marketingjére vonatkozó beruházások támogatása

Pályázhatnak: vállalkozások (mikró-, kis- és középvállalkozások); szövetkezetek és termelői csoportok

Támogatott tevékenységek: gyümölcstermesztésből származó nyersanyagot feldolgozó egységek létesítése, bővítése és/vagy korszerűsítése; helyi begyűjtő, tároló, kondícionáló, szortírozó és csomagoló hálózatok létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése; megújuló energiaforrásokból származó energia termelése saját felhasználásra; marketing tevékenységek; minőségellenőrző és élelmiszerbiztonsági rendszerek telepítése; technológiák (know-how), szabadalmak, licencek, szoftverek beszerzése a projekt megvalósítása érdekében

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:  mikro- és kisvállalkozások esetén 50%, 600.000 – 900.000 euró között; középvállalkozások esetén maximum 50%, 800.000 euró; nagyvállalkozások esetén maximum 40%, 1.000.000 – 1.500.000 euró között; alkoholos italok gyártása esetén (kizárólag mikrovállalkozások, valamint szövetkezetek és termelői csoportok esetében) 200.000 - 300.000 euró között, 50%-os támogatási rátával

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 30-ig

Mezőgazdasági termékek feldolgozására/ marketingjére vonatkozó beruházások támogatása

Pályázhatnak: vállalkozások (mikro-, kis- és középvállalkozások); szövetkezetek és termelői csoportok

Támogatott tevékenységek: feldolgozó egységek létesítése, bővítése és/vagy korszerűsítése, valamint felszerelésekkel való ellátása, beleértve a termékek marketingjét is (pl. címkézés, csomagolás); helyi begyűjtő, tároló, kondícionáló, szortírozó és csomagoló hálózatok létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése; belső minőségellenőrzés és az új, agrár-élelmiszeripari termékek feldolgozására és értékesítésére vonatkozó európai standardoknak való megfelelés javítása; megújuló energiaforrásokból származó energia, valamint hőszivattyúk segítségével termelt energia termelése és felhasználása (napenergia, szélenergia, geotermális energia) a feldolgozó egység keretében kizárólag saját felhasználásra; energiafelhasználás javítására vonatkozó beruházások (egy nagyobb projekt másodlagos elemeként)

Vissza nem térítendő támogatás mértéke:  maximum 1.000.000 euró kis- és középvállalkozások számára olyan projektek esetén, melyek nem feltételeznek integrált élelmiszerlánc kialakítására vonatkozó beruházásokat; maximum 1.500.000 euró más vállalkozások számára olyan projektek esetén, melyek nem feltételeznek integrált élelmiszerlánc kialakítására vonatkozó beruházásokat; maximum 2.500.000 euró amelyek integrált élemiszerlánc kialakítására vonatkozó beruházásokat tartalmaznak (a kérelmező típusától függetlenül), valamint asszociatív formában működő kérelmezők esetén (szövetkezetek és termelői csoportok), amennyiben projektjeik nem feltételeznek integrált élelmiszerlánc kialakítására vonatkozó beruházásokat; maximum 50% kis- és középvállalkozások és termelői csoportok/ szövetkezetek esetében; maximum 40% más vállalkozások esetében

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 30.-ig

Gyümölcstermesztő egységekbe való beruházások

Pályázhatnak:  mezőgazdasági termelők – kivéve a nem engedélyezett fizikai személyeket; gyümölcstermesztés területén tevékenykedő termelői csoportok és szövetkezetek

Támogatott tevékenységek:  gyümölcstermesztő egységek korszerűsítésére vonatkozó beruházások, beleértve a gyümölcsösök létrehozását és átalakítását, valamint a mezőgazdasági gépek és berendezések korszerűsítését; faiskola korszerűsítésére vonatkozó beruházások, beleértve a palántákkal beültetett terület növelését is; a feldolgozói egység létesítésére és korszerűsítésére, valamint értékesítésére vonatkozó beruházások – mint a projekt másodlagos eleme - (pl. kapu előtti üzlethelyiségek, élelmiszerkocsik, melyekben kizárólag a saját mezőgazdasági termékek kerülnek értékesítésre) a mezőgazdasági egység keretén belül; megújuló energiaforrásokból származó energia termelésére és felhasználására vonatkozó beruházások a mezőgazdasági egység keretein belül, kivéve a biomasszát (nap- és szélenergia, geotermális energia, hőszivattyúk által előállított energia) – a beruházás egy másodlagos elemeként és kizárólag saját villamos - és hőenergia termelést szolgáló berendezések beszerzése - a felhasználásra; a mezőgazdasági egység bekötőútjainak beruházás egy másodlagos elemeként és kizárólag saját felhasználásra; saját tevékenység során keletkező másodlagos anyagokból és hulladékokból származó biomasszát feldolgozó villamos- és hőenergia termelést szolgáló berendezések beszerzése - a beruházás egy másodlagos elemeként és kizárólag saját felhasználásra; a mezőgazdasági egység bekötőútjainak létrehozása és/vagy korszerűsítése, beleértve a közművesítési munkálatokat is; közösségi standardok teljesítésére vonatkozó beruházások fiatal mezőgazdasági termelők esetén; szoftverek kifejlesztése és beszerzése, licencek, szabadalmak, szerzői jogok, márkák beszerzése

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100.000 – 1.050.000 euró között, 50-90% közötti támogatási ráta

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 30-ig

 

Mezőgazdasági egységekbe való beruházások

Pályázhatnak: engedélyezett jogi személyek; egyéni vállalkozók; családi vállalkozók; közkereseti társaságok; betéti társaságok; részvénytársaságok; korlátolt felelősségű társaságok; magán tőkéjű kereskedelmi társaságok; kutatás-fejlesztési intézetek; mezőgazdasági kutatás-fejlesztési központok és állomások; mezőgazdasági társaságok; mezőgazdasági szövetkezetek; termelői csoportok amelyek beruházásaikat egy minimum 8.000 SO (standard termelési érték) méretű gazdaságon valósítják meg

Támogatott tevékenységek: mezőgazdasági egységek létesítése, kibővítése és/vagy korszerűsítése; uniós előírásoknak való megfelelés érdekében megvalósított beruházások; a mezőgazdasági egység bekötőútjainak kiépítése és/vagy korszerűsítése; mezőgazdasági termékek feldolgozására és piaci forgalmazására vonatkozó beruházások a mezőgazdasági egység szintjén;a mezőgazdasági egység öntözőrendszerének kiépítése és/ vagy korszerűsítése, beleértve a víztározók kialakítását is; megújuló energiaforrásokból származó energiatermelésre vonatkozó beruházások (kivéve a biomassza termelést) – nap-, szél, geotermális energia, hőszivattyúkkal termelt hő, stb.; elektromos és/vagy hőenergia termelését szolgáló, biomasszát felhasználó berendezésekbe való beruházások (a mezőgazdasági tevékenység során keletkező hulladékból/ másodlagos termékekből származó anyagok); szoftverek kifejlesztésevagy vásárlása, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, márkák vásárlása kifejlesztése vagy vásárlása și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100.000 - 2.000.000 euró között; 30-90%-os finanszírozási rátával

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 30-ig

Az IT ágazat hozzáadott értékének növelése és a szektor innovációjának növelése klaszterek létesítése által

Pályázhatnak: Románia területén, IT ágazatban tevékenykedő vállalkozások (mikro-, kis-, középvállalkozások) vagy olyan vállakozások, amelyek IT szektorban működő klaszterszervezetek keretében működnek; mikro-, kis- vagy középvállalkozásokból állókonzorciumok (partnerségek), amelyek IT szektorban tevékenykedő klaszterek keretében működnek

Támogatott tevékenységek: projektek, amelyek célja olyan innovatív IT termékek/ szolgáltatások/ alkalmazások létrehozása, amelyek alkalmazhatóak és vertikálisan integrálhatóak a teljes romániai gazdaság keretében, valamint projektek, amelyek az egész országos és nemzetközi IT szektor fejlődédére kihatással vannak (tárgyi és nem tárgyi eszközök beszerzése a termékek/ szolgáltatások/ alkalmazások létrehozása érdekében, ipari vagy kísérleti kutatás-fejlesztés, vállalkozásoknak szánt innováció, folyamati és szervezeti innováció)

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 3.240.000 lej

A pályázatok benyújtásának periódusa: 2015. november 02. – 2016 február 01

Mikrovállalkozások támogatása

Pályázhatnak: mikrovállalkozások amelyek legalább egy pénzügyi éve működnek és ezalatt volt legalább egy, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottjuk, illetve a pályázat benyújtásakor is van legalább egy, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkamazottjuk

Támogatott tevékenységek:  termelési/ szolgáltatásnyújtási helységek felépítése/ kibővítése/ korszerűsítése; technológiai felszerelések, munkaeszközök, bútorok, informatikai eszközök, irodai eszközök beszerzése; specifikus berendezések/ felszerelések beszerzése energiahatékonyság céljából, valamint megújuló energiaforrásokat/ alternatív energiát felhasználó rendszerek telepítése a tevékenységek hatékonyabbá tételének céljából; szabadalmak, licencek,  ereskedelmi rendszerek telepítése a tevékenységek hatékonyabbá tételének céljából; szabadalmak, licencek, kereskedelmi márkák, informatikai programok és más hasonló jogok, illetve javak beszerzése; honlap készítése a vállalkozás tevékenységének, illetve a forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása érdekében, beleértve az online kereskedemi eszközöket is

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 200.000 euró, 100%-os támogatási ráta

A program megjelenésének várható ideje: 2015.november 

Kulturális projektek támogtása

Pályázhatnak: engedélyezett fizikiai személyek, egyesületek és alapítványok, közművelődési intézmények, kulturális tevékenységeket folytató cégek

Támogatott tevékenységek: projektek a vizuális művészetek terén (festészet/szobrászat, grafika/ műtárgyak/ fényképészet/ videó művészet/ létesítmények /kerámia/ kollázs/ animáció/ kísérleti film és animáció/ textil művészet/ vegyes technikák / i média/ tervezés / építészet/ kurátori projektek, projektek az előadóművészet terén (színház / zene / tánc); az anyagi, illetve nem anyagi kulturális örökséget megcélzó projektek


A program prioritásai a 2015/2016-os évben:

 •  A kortárs művészet támogatása
 •  A művészi debütálás ösztönzése
 •  A kulturális mobilitás ösztönzése Romániában (a mérték melyben a kulturális projekt meg lesz valósítva/ bemutatva más földrajzi és kulturális kontextusban is Románia területén)
 •  Az örökség alternatív és hagyományostól eltérő megközelítésének támogatása
 •  A kulturális beavatkozás

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 50.000 lej/projekt, 90 % az elszámolható költségekből
Pályázatok benyújtásának határideje: 27 október 27

A kulturális örökség védelméhez kapcsolódó beruházások támogatása

Pályázhatnak: községek; NGO-k; vallási intézmények; engedélyezett fizikai személyek/ kereskedelmi társaságok, melyek B kategóriájú, közhasznú kulturális örökségnek számító műemlékeket kezelnek

Támogatott tevékenységek: helyi jelentőségű, B kategóriájú kulturális örökséghez tartozó ingatlanok/ műemlékek restaurálása, konzerválása és felszerelésekkel való ellátása; B kategóriájú történelmi műemlékeket magába foglaló szerzetesi intézmények restaurálása, konzerválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása, valamint a B kategóriába tartozó szerzetesi intézmények bekötőútjainak kiépítése, kibővítése és/vagy felújítása; kultúrotthonok korszerűsítése, renoválása és/vagy felszerelésekkel való ellátása

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 500.000 euró, 100% profitot nem generáló, közhasznú projektek esetében; maximum 200.000 euró, 80% profitot generáló projektek esetében; maximum 200.000 euró kultúrotthonokra vonatkozó beruházások esetében – maximum 100% profitot nem generáló projektek esetében, valamint 80% profitgeneráló projektek esetében

A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. december 18-ig.

Mezőgazdasági egységekbe való beruházások

Pályázhatnak: engedélyezett jogi személyek; egyéni vállalkozók; családi vállalkozók; közkereseti társaságok; betéti társaságok; részvénytársaságok; korlátolt felelősségű társaságok; magán tőkéjű kereskedelmi társaságok; kutatás-fejlesztési intézetek; mezőgazdasági kutatás-fejlesztési központok és állomások; mezőgazdasági társaságok; mezőgazdasági szövetkezetek; termelői csoportok, amelyek beruházásaikat egy minimum 8.000 SO (standard termelési érték) méretű gazdaságon valósítják meg

Támogatott tevékenységek: mezőgazdasági egységek létesítése, kibővítése és/vagy korszerűsítése; uniós előírásoknak való megfelelés érdekében megvalósított beruházások; a mezőgazdasági egység bekötőútjainak kiépítése és/vagy korszerűsítése; mezőgazdasági termékek feldolgozására és piaci forgalmazására vonatkozó beruházások a mezőgazdasági egység szintjén; a mezőgazdasági egység öntözőrendszerének kiépítése és/vagy korszerűsítése, beleértve a víztározók kialakítását is; megújuló energiaforrásokból származó energiatermelésre vonatkozó beruházások (kivéve a biomassza termelést) – nap-, szél, geotermális energia, hőszivattyúkkal termelt hő, stb.; elektromos és/vagy hőenergia termelését szolgáló, biomasszát felhasználó berendezésekbe való beruházások (a mezőgazdasági tevékenység során keletkező hulladékból/ másodlagos termékekből származó anyagok); szoftverek kifejlesztése vagy vásárlása, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, márkák vásárlása kifejlesztése vagy vásárlása

Vissza nem térítendő támogatás mértéke: 100.000 - 2.000.000 euró között; 30-90%-os finanszírozási rátával

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 31-ig. termelést)

Fiatal gazdák támogatása

Pályázhatnak: fiatal mezőgazdasági termelők, akik első alkalommal hoznak létre vagy vesznek át saját gazdaságot; több részvényes tagból álló vállalkozások, amelyek hosszú távú irányítását egy fiatal (a pályázat leadásakor 40-dik életévét be nem töltött) személy látja el; bejegyzett engedélyezett fizikai személyek (egyénileg és függetlenül, mint pl. engedélyezett fizikai személyek, egyéni vállalkozások tulajdonosai; családi vállalkozások tulajdonosai); korlátolt felelősségű társaságok kizárólagos tulajdonosai vagy adminisztrátorai, akik egy 12.000 és 50.000 SO (standard termelési érték) közötti gazdasági méretű mezőgazdasági egységgel rendelkeznek, mely gazdasági egység be van jegyezve az APIA Egyéni Azonosító Rendszerébe és/vagy a ANSVSA Mezőgazdasági Egységek Regiszterébe. Ugyanakkor a mezőgazdasági egység mikro- vagy kisvállalkozás formájában kell legyen regisztrálva

Támogatott tevékenységek: fiatal mezőgazdasági termelők teljes körű jogokkal való felruházása, mely révén első alkalommal válhatnak egy mezőgazdasági egység vezetőivé/ menedzsereivé

Vissza nem térítendő támogatás: maximum 50.000 euró - 30.000 SO és 50.000 SO közötti gazdasági méretű mezőgazdasági egységek esetén, valamint maximum 40.000 euró - 12.000 SO és 29.999 SO közötti gazdasági méretű mezőgazdasági egységek esetén, 100%

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, 2015. október 31-ig.